Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vinci trong 02:45:04 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11027Tiêu đề: về momem quán tính
Gửi bởi: vinci trong 02:45:04 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2012
Mọi người cho mình hỏi, công thức [tex]I_{Q}= I_{G}+md^2[/tex] với d= QG ( Q là tâm quay, G là trọng tâm của vật) có đúng k? Và khi sử dụng thì có phải chứng minh k?
Cảm ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: về momem quán tính
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:49:43 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2012
Mọi người cho mình hỏi, công thức [tex]I_{Q}= I_{G}+md^2[/tex] với d= QG ( Q là tâm quay, G là trọng tâm của vật) có đúng k? Và khi sử dụng thì có phải chứng minh k?
Cảm ơn mọi người!


+ Đây đúng là công thức Hugens - Steiner ; với [tex]I_{Q}[/tex] là momen quán tính của vật đối với trục quay qua Q ;  [tex]I_{G}[/tex] là momen quán tính của vật đối với trục quay qua khối tâm G và // trục quay qua Q nói trên ; d là khoảng cách giữa hai trục quay.
 + Việc có hay không cần chúng minh thì do yêu cầu của đề bài. Trong chương trình 12 ( nâng cao ) theo tôi nghĩ hầu hết các GV đều không yêu cầu chứng minh mà chỉ yêu cầu HS vận dụng đúng công thức là đủ !