Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mclaren-Bi trong 10:18:17 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11021Tiêu đề: Đáp án chính thức Bộ Giáo dục đề thi Hóa khối A-2012
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 10:18:17 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
       _____________                                               Môn: HÓA; Khối A
     ĐỀ CHÍNH THỨC
                                   

(http://no7.upanh.com/b1.s27.d1/941b088659ea6bd1f91373c80134d86c_46905437.1.png)
(http://no9.upanh.com/b1.s29.d2/f4a9f515e3b59329e914d2abf09e7404_46905439.2.png)