Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ VÀ.... => SÁCH HAY VẬT LÍ => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 03:43:15 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11013Tiêu đề: TUYỂN TẬP STK TOÁN LÝ HÓA ĐẶC SẮC CẦN BÁN
Gửi bởi: santacrus trong 03:43:15 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012
Sau đây là những cuốn sách tham khảo Toán Lý Hóa hay (đã qua sử dụng - chất lượng còn 90%). Bạn nào muốn mua thì comment cho mình. Mình ở nội thành Hải Phòng !

--------------WELCOME-----------------
1. 500 BÀI TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN - GIÁ GỐC : 57.000Đ - GIÁ BÁN : 35.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02085729.jpg)   

2. 30 ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - GIÁ GỐC : 58.000Đ - GIÁ BÁN : 35.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02121617.jpg)

3. KSHS VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN - GIÁ GỐC : 54.000Đ - GIÁ BÁN : 33.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02121439.jpg)

4. GIỚI THIỆU ĐỂ THI TUYỂN SINH VÀO CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC - GIÁ GỐC : 42.500Đ - GIÁ BÁN : 20.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02121504.jpg)

5. TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ VÀ KỸ THUẬT TÍNH TÍCH PHÂN - GIÁ GỐC : 60.000Đ - GIÁ BÁN : 38.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02115659.jpg)

Còn tiếp....


Tiêu đề: Trả lời: TUYỂN TẬP STK TOÁN LÝ HÓA ĐẶC SẮC CẦN BÁN
Gửi bởi: santacrus trong 04:53:13 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012
6. GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - GIÁ GỐC : 32.000Đ - GIÁ BÁN : 18.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02121133.jpg)

7. PP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC GIẢI TÍCH - GIÁ GỐC : 60.000Đ - GIÁ BÁN : 30.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02121031.jpg)

8. GIẢI NHANH 27 ĐỀ THI TOÁN - GIÁ GỐC : 40.000Đ - GIÁ BÁN : 20.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02121414.jpg)

9. HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI ĐH-CĐ TOÁN - GIÁ GỐC : 60.000Đ - GIÁ BÁN : 30.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02121321.jpg)

10. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HH GIẢI TÍCH - GIÁ GỐC : 48.000Đ - GIÁ BÁN : 24.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02121245.jpg)

Còn tiếp ...


Tiêu đề: Trả lời: TUYỂN TẬP STK TOÁN LÝ HÓA ĐẶC SẮC CẦN BÁN
Gửi bởi: santacrus trong 05:21:10 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012
11. 10 NĂM OLYMPIC HÓA HỌC - GIÁ GỐC : - GIÁ BÁN : 25.000Đ - GIÁ BÁN : 10.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02103407.jpg)

12. TUYỂN TẬP SINH HỌC 1000 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BT - GIÁ GỐC : 60.000Đ - GIÁ BÁN : 30.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02101440.jpg)

13. BT NC VÀ MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HH 11 - GIÁ GỐC : 23.500Đ - GIÁ BÁN : 10.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02092520.jpg)

14. 200 BT ĐIỆN XOAY CHIỀU - GIÁ GỐC : - GIÁ BÁN : 14.000Đ - GIÁ BÁN : 7.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02091320.jpg)

15. PP GIẢI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU - GIÁ GỐC : 35.000Đ - GIÁ BÁN : 17.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02100358.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: TUYỂN TẬP STK TOÁN LÝ HÓA ĐẶC SẮC CẦN BÁN
Gửi bởi: santacrus trong 05:40:20 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012
16. PHÂN DẠNG PP GIẢI TÍCH 12 - GIÁ GỐC : 52.000Đ - GIÁ BÁN : 25.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02100046.jpg)

17. TÀI LIỆU GIÁO KHOA HỮU CƠ - GIÁ GỐC : 52.400Đ - GIÁ BÁN : 25.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02091023.jpg)

18. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG SỐ PHỨC - GIÁ GỐC : 33.000Đ - GIÁ BÁN : 15.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02090628.jpg)

19. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG THỂ TÍCH - GIÁ GỐC : 39.000Đ - GIÁ BÁN : 17.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02090552.jpg)

20. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG LƯỢNG GIÁC - GIÁ GỐC : 35.000Đ - GIÁ BÁN : 15.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02090442.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: TUYỂN TẬP STK TOÁN LÝ HÓA ĐẶC SẮC CẦN BÁN
Gửi bởi: santacrus trong 05:59:59 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012
21. GIẢI TOÁN LƯỢNG GIÁC 10 - GIÁ GỐC : 18.000Đ - GIÁ BÁN : 9.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02103436.jpg)

22. BT CHỌN LỌC ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - GIÁ GỐC : 37.000Đ - GIÁ BÁN : 17.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02093559.jpg)

23. GIẢI TOÁN HÌNH HỌC 11 - GIÁ GỐC : 33.500Đ - GIÁ BÁN : 15.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02092641.jpg)

24. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG TỌA ĐỘ TRONG KG - GIÁ GỐC : 40.000Đ - GIÁ BÁN  - 20.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02101643.jpg)

25. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN - GIÁ GỐC : 40.000Đ - GIÁ BÁN : 20.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02101812.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: TUYỂN TẬP STK TOÁN LÝ HÓA ĐẶC SẮC CẦN BÁN
Gửi bởi: santacrus trong 06:16:13 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012
26. HÓA HỌC NÂNG CAO 10 - GIÁ GỐC : 21.000Đ - GIÁ BÁN : 10.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02103203.jpg)

27. BT CHỌN LỌC HH KHÔNG GIAN - GIÁ GỐC : -25.000Đ -  GIÁ BÁN : 12.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02102136.jpg)

28. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG LŨY THỪA - GIÁ GỐC : 40.000Đ - GIÁ BÁN : 20.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02101252.jpg)

29. GIẢI TOÁN HÀM SỐ MŨ 12 - GIÁ GỐC : 26.500Đ - GIÁ BÁN :13.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02101710.jpg)

30. PHÂN LOẠI VÀ PP GIẢI BT TOÁN 11 - GIÁ GỐC : 31.000Đ - GIÁ BÁN :15.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02091917.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: TUYỂN TẬP STK TOÁN LÝ HÓA ĐẶC SẮC CẦN BÁN
Gửi bởi: santacrus trong 06:32:35 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012
31. CÁC BÀI TOÁN TỔ HỢP - GIÁ GỐC : 26.500Đ - GIÁ BÁN : 12.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02102206.jpg)

32. PP GIẢI TOÁN TỔ HỢP - GIÁ GỐC : 39.000Đ - GIÁ BÁN : 18.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02101613.jpg)

33. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH MÔN TOÁN - GIÁ GỐC : 32.000Đ - GIÁ BÁN : 15.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02102114.jpg)

34. 23 CHUYÊN ĐỀ GIẢI 1001 BT SƠ CẤP T2 - GIÁ GỐC : 27.000Đ - GIÁ BÁN : 14.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02103313.jpg)

35. 23 CHUYÊN ĐỀ GIẢI 1001 BT SƠ CẤP T1 - GIÁ GỐC : 27.000Đ - GIÁ BÁN : 14.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02103509.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: TUYỂN TẬP STK TOÁN LÝ HÓA ĐẶC SẮC CẦN BÁN
Gửi bởi: santacrus trong 06:51:03 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012
36. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHỔ THÔNG HÓA - GIÁ GỐC : 36.000Đ - GIÁ BÁN : 15.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02091118.jpg)

37. GIỚI THIỆU ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - GIÁ GỐC : 43.500Đ - GIÁ BÁN : 20.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02102355.jpg)

38. 30 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - GIÁ GỐC : NON - GIÁ BÁN : 10.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02101907.jpg)

39. BT CHỌN LỌC GIẢI TÍCH 12 - GIÁ GỐC : 42.500Đ - GIÁ BÁN : 20.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02090828.jpg)

40. 400 BT TOÁN 11 - GIÁ GỐC: 31.000Đ - GIÁ BÁN : 15.000Đ

(http://i1260.photobucket.com/albums/ii571/santacrus/2012-06-02093901.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: TUYỂN TẬP STK TOÁN LÝ HÓA ĐẶC SẮC CẦN BÁN
Gửi bởi: huutai1_dn trong 05:13:09 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2013
Bán cho em 34, 35 với, em ở đà nẵng. sđt: 01696831369
 :D :D