Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 07:53:09 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10998Tiêu đề: mạch LC
Gửi bởi: qvd4081 trong 07:53:09 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2012
Trong mạch LC ly' tưởng đang  có  dao động điện từ tự  do , thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ gia' trị cực đại  xuống 1/2 giá trị cực đại là 1,5.10^-4 s  . Thời gian ngắn nhất để điên tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại  xuông' 1/2 giá trị đó là :  Đ/A là 2.10^-4 s .
  Em nghĩ đang' nhẽ phải là 1,5.10^-4 nhỉ ?
 Vì điện trường và tư  trường cùng T mà . mọi người giải thích cho mình với . ( Đề ĐH khôi' A năm 2011 )


Tiêu đề: Trả lời: mạch LC
Gửi bởi: Radium trong 08:39:55 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2012
Bạn lưu ý là năng lượng thì biến thiên theo chu kỳ T/2


Tiêu đề: Trả lời: mạch LC
Gửi bởi: dat trong 03:30:37 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2012
bạn vẽ đường tròn lượng giác ra...
tớ mới vào diễn đàn không biết dùng ký hiệu như thế nào cả?
đầu tiên tớ cũng bị hiểu nhầm như bạn!
trục hoành là điện tích, hiệu điện thế
trục tung là cường độ dòng điện (khi bạn viết q dưới hàm cos)
ở vị trí pha 45 độ thì q=[tex]2\\sqrt{2}[/tex]Q lúc đó NL điện trường = NL từ trường.
ở vị trí Pha 60 độ thì q=1\2 Q. thì NL từ trường.= 3 NL điện trường
ở vị trí Pha 30 độ thì q=[tex]\sqrt{3}[/tex]\2 Q. thì NL từ trường.= 1\3 NL điện trường.
các trường hợp còn lại thì bạn tìm hiểu thêm.....tớ phải về roài..........!
 ^-^ ^-^