Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 06:12:38 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10996Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: santacrus trong 06:12:38 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2012
C1 Để kiểm chứng hiệu ứng Đop-ple, người ta bố trí trên một đường ray thẳng một nguồn âm chuyển động đều với tốc độ 30m/s, phát ra âm với tần số xác định và một máy thu âm đứng yên. Biết âm truyền trong không khí với tốc độ 340m/s. Khi nguồn âm lại gần thì máy thu đo được tần số âm là 740Hz. Khi nguồn âm ra xa thì máy thu đo được tần số âm là
Đ/s: 620Hz

C2 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây ?
A. 252Hz         B. 126Hz            C. 28Hz             D. 63Hz

Nhờ mọi người giúp !


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: photon01 trong 10:46:55 AM Ngày 04 Tháng Bảy, 2012
C2 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây ?
A. 252Hz         B. 126Hz            C. 28Hz             D. 63Hz
Khi trên dây có 4 bụng sóng tức là bước sóng của nó được tình bằng:
[tex]l=4.\frac{\lambda }{2}\rightarrow \lambda =\frac{l}{2}\Leftrightarrow \frac{v}{f}=\frac{l}{2}\Leftrightarrow v=\frac{f.l}{2}(1)[/tex]
Với l là chiều dài của sợi dây. Khi trên dây có 6 bụng sóng thì:[tex]l=6.\frac{\lambda' }{2}\rightarrow \lambda' =\frac{l}{3}\Leftrightarrow \frac{v}{f'}=\frac{l}{3}\Leftrightarrow v=\frac{f'.l}{3}(2)[/tex]
Từ (1) và (2) ta có:[tex]f'=\frac{3.42}{2}=63Hz[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: photon01 trong 10:55:33 AM Ngày 04 Tháng Bảy, 2012
C1 Để kiểm chứng hiệu ứng Đop-ple, người ta bố trí trên một đường ray thẳng một nguồn âm chuyển động đều với tốc độ 30m/s, phát ra âm với tần số xác định và một máy thu âm đứng yên. Biết âm truyền trong không khí với tốc độ 340m/s. Khi nguồn âm lại gần thì máy thu đo được tần số âm là 740Hz. Khi nguồn âm ra xa thì máy thu đo được tần số âm là
Đ/s: 620Hz
Khi nguồn âm chuyển động về gần máy thu:
[tex]f=\frac{v}{v-v_{n}}.f_{n}\rightarrow f_{n}=\frac{v-v_{n}}{v}.f=\frac{340-30}{340}.740\approx 675Hz[/tex]
Khi nguồn âm chuyển động ra xa thì máy thu đo được tần số âm là:
[tex]f'=\frac{v}{v+v_{n}}.f_{n}=\frac{340}{340+30}.675\approx 620Hz[/tex]