Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kiet321 trong 05:25:40 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10995Tiêu đề: Nhờ giúp đỡ về bài toán mối liên hệ giữa L1,L2,Lo
Gửi bởi: kiet321 trong 05:25:40 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được mắc nối tiếp với tụ điện C. Khi L=L1,L=L2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có cùng một giá trị. Khi L=Lo thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại. Hệ thức liên hệ giữa L1,L2,Lo là.

Câu này là câu tự luận nên không có đáp án A,B,C,D. Mong mọi người giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp đỡ về bài toán mối liên hệ giữa L1,L2,Lo
Gửi bởi: arikirin trong 06:48:02 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2012
[tex]\frac{1}{Zl0}=\frac{1}{2}(\frac{1}{Zl1}+\frac{1}{Zl2}) \Rightarrow L0=\frac{2L1L2}{L1+L2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp đỡ về bài toán mối liên hệ giữa L1,L2,Lo
Gửi bởi: nguyen van dat trong 08:37:10 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được mắc nối tiếp với tụ điện C. Khi L=L1,L=L2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có cùng một giá trị. Khi L=Lo thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại. Hệ thức liên hệ giữa L1,L2,Lo là.

Câu này là câu tự luận nên không có đáp án A,B,C,D. Mong mọi người giúp đỡ.

xem thêm bài này nhé
http://thuvienvatly.com/download/18646