Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: milu123 trong 08:22:14 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10980Tiêu đề: bài toán w biến thiên cần giúp đỡ
Gửi bởi: milu123 trong 08:22:14 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
(http://no2.upanh.com/b2.s27.d2/5a0f9f858d819da718e4a1252c31d903_46789722.20120703140449.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_2012-07-03_140449/v/cryc7m0g5az.htm)

(http://no5.upanh.com/b5.s28.d2/a92e5292b1570920d9a2edc66c713c80_46789725.20120703140504.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_2012-07-03_140504/v/4rye1m4g7ae.htm)

(http://no8.upanh.com/b1.s26.d1/6e2bdd793cb4d40df1a3a6d2519a199b_46789728.20120703140543.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_2012-07-03_140543/v/6rybem7g6af.htm)

(http://no8.upanh.com/b6.s29.d1/61db14cbebaaee54545a07e524f2209d_46789718.20120703140306.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_2012-07-03_140306/v/brydbm5gfjw.htm)


Tiêu đề: Trả lời: bài toán w biến thiên cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:26:46 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
câu25:
Hệ số cos phi=1 tức là xảy ra cộng gưởng điện:
[tex]\omega o=\frac{1}{LC}[/tex]
Ucmax khi:[tex]\omega^{2} 1=\frac{1}{L^{2}}(\frac{L}{C}-\frac{R^{2}}{2})=\frac{1}{LC}-\frac{R^{2}}{2.L^{2}}\Rightarrow \frac{R}{L}=\sqrt{2}\sqrt{\omega_{0} ^{2}-\omega 1^{2}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: bài toán w biến thiên cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:43:19 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
cau 24: tương tụ như cau 25:
I cực đại khi xảy ra công hưởng:[tex]\omega_{0} ^{2}=\frac{1}{LC}[/tex]
Ulmax khi:[tex]\omega^{2} 1=\frac{1}{c^{2}}.\frac{1}{\frac{L}{C}-\frac{R^{2}}{2}}=\frac{1}{LC-\frac{R^{2}C^{2}}{2}}\Rightarrow RC=\sqrt{2}\sqrt{\frac{1}{\omega ^{2}}-\frac{1}{\omega 1^{2}}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài toán w biến thiên cần giúp đỡ
Gửi bởi: milu123 trong 04:12:52 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2012
ai giúp em nốt 2 bài còn lại với