Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 06:56:58 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10979Tiêu đề: công thức tinh' công suất
Gửi bởi: qvd4081 trong 06:56:58 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Trong tài liệu ôn tập em thấy có 1 công thức như thế này
  Trong machj R,L,C nt .  Khi R thay đổi thì Pmax    
          Vậy ta có  R= [tex]\left| Z_{L}-Z_{C} \right|[/tex]
[tex]\Rightarrow Z=R\sqrt{2}[/tex]
  [tex]P_{max}= U^{2} / 2.R[/tex]
 Em thấy không đúng lắm
 Vì Đáng lẽ  [tex]P_{max}= U^{2} / Z = \frac{U^{2}}{R\sqrt{2}}[/tex]
  Mọi người cho mình hỏi công thức trong tài liệu có sai không vậy ?


Tiêu đề: Trả lời: công thức tinh' công suất
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:06:10 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Trong tài liệu ôn tập em thấy có 1 công thức như thế này
  Trong machj R,L,C nt .  Khi R thay đổi thì Pmax    
          Vậy ta có  R= [tex]\left| Z_{L}-Z_{C} \right|[/tex]
[tex]\Rightarrow Z=R\sqrt{2}[/tex]
  [tex]P_{max}= U^{2} / 2.R[/tex]
 Em thấy không đúng lắm
 Vì Đáng lẽ  [tex]P_{max}= U^{2} / Z = \frac{U^{2}}{R\sqrt{2}}[/tex]
  Mọi người cho mình hỏi công thức trong tài liệu có sai không vậy ?
Ta có công suất [tex]P=RI^2=\frac{RU^2}{R^2 +(Z_L-Z_C)^2}=\frac{U^2}{R+\frac{(Z_L-Z_C)^2}{R}} [/tex]
Đề Pmax thì mẫu số nhỏ nhất
Áp dụng bất đẳng thức côsi ta có: [tex] R+\frac{(Z_L-Z_C)^2}{R} \ge 2|Z_L-Z_C| [/tex]
Dấu bằng xảy ra khi [tex] R=|Z_L-Z_C| [/tex]
Đồng thời [tex] P_{max}=\frac{U^2}{2|Z_L-Z_C|}=\frac{U^2}{2R} [/tex]
Công thức trong tài liệu của bạn là hoàn toàn đúng


Tiêu đề: Trả lời: công thức tinh' công suất
Gửi bởi: qvd4081 trong 08:06:26 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Trong tài liệu ôn tập em thấy có 1 công thức như thế này
  Trong machj R,L,C nt .  Khi R thay đổi thì Pmax    
          Vậy ta có  R= [tex]\left| Z_{L}-Z_{C} \right|[/tex]
[tex]\Rightarrow Z=R\sqrt{2}[/tex]
  [tex]P_{max}= U^{2} / 2.R[/tex]
 Em thấy không đúng lắm
 Vì Đáng lẽ  [tex]P_{max}= U^{2} / Z = \frac{U^{2}}{R\sqrt{2}}[/tex]
  Mọi người cho mình hỏi công thức trong tài liệu có sai không vậy ?
Vậy
  [tex]P= U^{2} /R\sqrt{2}[/tex] là tinh' jf vậy bạn
ThankzTiêu đề: Trả lời: công thức tinh' công suất
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:01:28 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Trong tài liệu ôn tập em thấy có 1 công thức như thế này
  Trong machj R,L,C nt .  Khi R thay đổi thì Pmax   
          Vậy ta có  R= [tex]\left| Z_{L}-Z_{C} \right|[/tex]
[tex]\Rightarrow Z=R\sqrt{2}[/tex]
  [tex]P_{max}= U^{2} / 2.R[/tex]
 Em thấy không đúng lắm
 Vì Đáng lẽ  [tex]P_{max}= U^{2} / Z = \frac{U^{2}}{R\sqrt{2}}[/tex]
  Mọi người cho mình hỏi công thức trong tài liệu có sai không vậy ?
bn saj chỗ ct P=U ^2/Z. K có ct nào nthế cả. Chỉ có P=I ^2.R =U ^2.R /Z^2 thôj


Tiêu đề: Trả lời: công thức tinh' công suất
Gửi bởi: qvd4081 trong 11:12:02 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Trong tài liệu ôn tập em thấy có 1 công thức như thế này
  Trong machj R,L,C nt .  Khi R thay đổi thì Pmax   
          Vậy ta có  R= [tex]\left| Z_{L}-Z_{C} \right|[/tex]
[tex]\Rightarrow Z=R\sqrt{2}[/tex]
  [tex]P_{max}= U^{2} / 2.R[/tex]
 Em thấy không đúng lắm
 Vì Đáng lẽ  [tex]P_{max}= U^{2} / Z = \frac{U^{2}}{R\sqrt{2}}[/tex]
  Mọi người cho mình hỏi công thức trong tài liệu có sai không vậy ?
bn saj chỗ ct P=U ^2/Z. K có ct nào nthế cả. Chỉ có P=I ^2.R =U ^2.R /Z^2 thôj
Mình phân tích như thế này  :
  P=U.I = [tex]U.\frac{U}{Z} =U^{2}/Z[/tex]
  Nhầm đâu nhỉ bạn


Tiêu đề: Trả lời: công thức tinh' công suất
Gửi bởi: kydhhd trong 11:37:25 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Trong tài liệu ôn tập em thấy có 1 công thức như thế này
  Trong machj R,L,C nt .  Khi R thay đổi thì Pmax   
          Vậy ta có  R= [tex]\left| Z_{L}-Z_{C} \right|[/tex]
[tex]\Rightarrow Z=R\sqrt{2}[/tex]
  [tex]P_{max}= U^{2} / 2.R[/tex]
 Em thấy không đúng lắm
 Vì Đáng lẽ  [tex]P_{max}= U^{2} / Z = \frac{U^{2}}{R\sqrt{2}}[/tex]
  Mọi người cho mình hỏi công thức trong tài liệu có sai không vậy ?
bn saj chỗ ct P=U ^2/Z. K có ct nào nthế cả. Chỉ có P=I ^2.R =U ^2.R /Z^2 thôj
Mình phân tích như thế này  :
  P=U.I = [tex]U.\frac{U}{Z} =U^{2}/Z[/tex]
  Nhầm đâu nhỉ bạn

công thức trên bạn đưa ra sai rồi. nếu công nhận P=UI thì hệ số công suất bằng 1??? ở đây không xảy ra cộng hưởng thì sao có điều đó, mà bạn phải viết:[tex]P=UI.cos\varphi[/tex]