Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 05:08:58 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10977Tiêu đề: Điên xoay chiều !!
Gửi bởi: missyou266 trong 05:08:58 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đặt điện áp xoay chiều  220căn2cos100 ( )utVπ= vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần  R = 100Ω  cuộn
cảm thuần có độ tự cảm L=  2/π (H) và tụ điện có điện dung C= 100 /π( μF)=  Công suất tức thời cực đại của mạch điện bằng
A.  584, 2 .W   B.  342, 2 .W   C.  242 .W   D.  484 .W 
 
mong mọi ngượi giúp thanks !!


Tiêu đề: Trả lời: Điên xoay chiều !!
Gửi bởi: traugia trong 05:32:50 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đặt điện áp xoay chiều  220căn2cos100 ( )utVπ= vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần  R = 100Ω  cuộn
cảm thuần có độ tự cảm L=  2/π (H) và tụ điện có điện dung C= 100 /π( μF)=  Công suất tức thời cực đại của mạch điện bằng
A.  584, 2 .W   B.  342, 2 .W   C.  242 .W   D.  484 .W  
  
mong mọi ngượi giúp thanks !!
Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là : [tex]i = 2,2cos(100\pi t -\frac{\pi }{4})A[/tex]
Công suất tức thời của mạch :
     p = ui = [tex]2,2.220\sqrt{2} cos100\pi t.cos(100\pi t -\frac{\pi }{4}) = 1,1.220\sqrt{2} ( cos\frac{\pi }{4} + cos(200\pi t -\frac{\pi }{4}))[/tex]
=> Công suất tức thời cực đại là :
 pmax = [tex]1,1.220\sqrt{2} ( cos\frac{\pi }{4} + 1) = 584 W[/tex]