Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: giacmoxanh trong 04:31:26 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10975Tiêu đề: phan ứng hạt nhân
Gửi bởi: giacmoxanh trong 04:31:26 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
+
câu 2: dùng proton bắn phá hạt nhân 9Be4 đang đứng yên để tao ra 6Li3. biết động năng của các hạt p;X;Li lần lượt là 5.45MeV , 4.0MeV , 3.575MeV. coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt sinh ra gần đúng bằng:
A.45  B.12  C.60  D.90

câu này da có trênn dien dan. nhung em lam khong ra dap   tan . mong thay co giup. nêu tính theo bảo toàn dong lượng thi em tinh ra goc của hạt X và Li khoang 104 độ


Tiêu đề: Trả lời: phan ứng hạt nhân
Gửi bởi: traugia trong 04:54:47 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
+
câu 2: dùng proton bắn phá hạt nhân 9Be4 đang đứng yên để tao ra 6Li3. biết động năng của các hạt p;X;Li lần lượt là 5.45MeV , 4.0MeV , 3.575MeV. coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt sinh ra gần đúng bằng:
A.45  B.12  C.60  D.90

câu này da có trênn dien dan. nhung em lam khong ra dap   tan . mong thay co giup. nêu tính theo bảo toàn dong lượng thi em tinh ra goc của hạt X và Li khoang 104 độ
Góc hợp bởi hai hạt sinh ra là : [tex]cos\alpha =\frac{m_{p}K_{p}-m_{X}K_{X}-m_{Li}K_{Li}}{2\sqrt{m_{X}m_{Li}K_{X}K_{Li}}} = -0,86 =>\alpha \approx 150^{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: phan ứng hạt nhân
Gửi bởi: missyou266 trong 05:02:53 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
+
câu 2: dùng proton bắn phá hạt nhân 9Be4 đang đứng yên để tao ra 6Li3. biết động năng của các hạt p;X;Li lần lượt là 5.45MeV , 4.0MeV , 3.575MeV. coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt sinh ra gần đúng bằng:
A.45  B.12  C.60  D.90

câu này da có trênn dien dan. nhung em lam khong ra dap   tan . mong thay co giup. nêu tính theo bảo toàn dong lượng thi em tinh ra goc của hạt X và Li khoang 104 độ
Góc hợp bởi hai hạt sinh ra là : [tex]cos\alpha =\frac{m_{p}K_{p}-m_{X}K_{X}-m_{Li}K_{Li}}{2\sqrt{m_{X}m_{Li}K_{X}K_{Li}}} = -0,86 =>\alpha \approx 150^{0}[/tex]

Góc hợp bởi hai hạt sinh ra là : [tex]cos\alpha =\frac{m_{p}K_{p}+m_{X}K_{X}-m_{Li}K_{Li}}{2\sqrt{m_{X}m_{Li}K_{X}K_{Li}}} = 0 =>\alpha \approx 90^{0}[/tex]
traugia nhầm một chút!!


Tiêu đề: Trả lời: phan ứng hạt nhân
Gửi bởi: traugia trong 08:53:51 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
+
câu 2: dùng proton bắn phá hạt nhân 9Be4 đang đứng yên để tao ra 6Li3. biết động năng của các hạt p;X;Li lần lượt là 5.45MeV , 4.0MeV , 3.575MeV. coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt sinh ra gần đúng bằng:
A.45  B.12  C.60  D.90

câu này da có trênn dien dan. nhung em lam khong ra dap   tan . mong thay co giup. nêu tính theo bảo toàn dong lượng thi em tinh ra goc của hạt X và Li khoang 104 độ
Góc hợp bởi hai hạt sinh ra là : [tex]cos\alpha =\frac{m_{p}K_{p}-m_{X}K_{X}-m_{Li}K_{Li}}{2\sqrt{m_{X}m_{Li}K_{X}K_{Li}}} = -0,86 =>\alpha \approx 150^{0}[/tex]

Góc hợp bởi hai hạt sinh ra là : [tex]cos\alpha =\frac{m_{p}K_{p}+m_{X}K_{X}-m_{Li}K_{Li}}{2\sqrt{m_{X}m_{Li}K_{X}K_{Li}}} = 0 =>\alpha \approx 90^{0}[/tex]
traugia nhầm một chút!!
Dựa vào hình vẽ thì : [tex]P^{2} = P_{X}^{2} + P_{Li}^{2} - 2P_{X}P_{Li}cos(180-\alpha )[/tex]
         <=> [tex]P^{2} = P_{X}^{2} + P_{Li}^{2} + 2P_{X}P_{Li}cos\alpha [/tex]
=> Công thức của tớ mới đúng chứ !
Còn công thức của missyou266 chỉ là công thức tính góc hợp bởi hướng chuyển động của hạt X và proton ban đầu thôi chứ !