Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoangphuc94 trong 03:55:30 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10974Tiêu đề: dong điên xoay chieu khó
Gửi bởi: hoangphuc94 trong 03:55:30 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Câu 24: Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần, tụ điện theo thứ tự mắc nối tiếp. Lần lượt từ trái sang phải ta đánh dấu các điểm A, M, N, B, (M là điểm nối cuộn dây và điện trở, N là điểm nối điện trở và tụ). Cho điện áp hiệu dụng : UAN=200V, UMB=150V. Biết uAN và uMB vuông pha với nhau, cường độ dòng điện trong mạch là   i=2cos(100πt-π/6 )(A)
 . Công suất tiêu thụ điện trong mạch là? ( 120[tex]\sqrt{}[/tex]2)Tiêu đề: Trả lời: dong điên xoay chieu khó
Gửi bởi: khoilmlop10a1 trong 04:41:59 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Câu 24: Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần, tụ điện theo thứ tự mắc nối tiếp. Lần lượt từ trái sang phải ta đánh dấu các điểm A, M, N, B, (M là điểm nối cuộn dây và điện trở, N là điểm nối điện trở và tụ). Cho điện áp hiệu dụng : UAN=200V, UMB=150V. Biết uAN và uMB vuông pha với nhau, cường độ dòng điện trong mạch là   i=2cos(100πt-π/6 )(A)
 . Công suất tiêu thụ điện trong mạch là? ( 120[tex]\sqrt{}[/tex]2)


120 hay 120 căn 2?!!!


Tiêu đề: Trả lời: dong điên xoay chieu khó
Gửi bởi: traugia trong 05:05:42 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Câu 24: Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần, tụ điện theo thứ tự mắc nối tiếp. Lần lượt từ trái sang phải ta đánh dấu các điểm A, M, N, B, (M là điểm nối cuộn dây và điện trở, N là điểm nối điện trở và tụ). Cho điện áp hiệu dụng : UAN=200V, UMB=150V. Biết uAN và uMB vuông pha với nhau, cường độ dòng điện trong mạch là   i=2cos(100πt-π/6 )(A)
 . Công suất tiêu thụ điện trong mạch là? ( 120[tex]\sqrt{}[/tex]2)


Dựa vào giản đồ véc tơ ta có: [tex]\frac{1}{U_{R}^{2}} = \frac{1}{U_{AN}^{2}}+\frac{1}{U_{MB}^{2}}=> U_{R} =120 V[/tex]
=> Công suất tiêu thụ trên mạch cũng chính là công suất tỏa nhiệt trên R:
     P = UR I = 120[tex]\sqrt{2}[/tex] WTiêu đề: Trả lời: dong điên xoay chieu khó
Gửi bởi: traugia trong 05:18:53 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
 Thêm cái giản đồ nè !


Tiêu đề: Trả lời: dong điên xoay chieu khó
Gửi bởi: qvd4081 trong 05:41:13 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Thêm cái giản đồ nè !
Góc giữa AN và MB chưa được vuông ah nha .  :D :D