Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 08:53:01 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10967Tiêu đề: [Cần giúp đỡ]Tính công suất toả nhiệt
Gửi bởi: nhaibendtb trong 08:53:01 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Đặt vào 2 đầu điện trở R=100[tex]\Omega[/tex] 1 nguồn điện tổng hợp có biểu thức u=[[tex]50\sqrt{2}[/tex] cos(100[tex]\pi[/tex]t +[tex]\frac{\pi }{4}[/tex]) +50].
Tính công suất toả nhiệt trên điện trở

Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp đỡ]Tính công suất toả nhiệt
Gửi bởi: kydhhd trong 09:05:55 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Đặt vào 2 đầu điện trở R=100[tex]\Omega[/tex] 1 nguồn điện tổng hợp có biểu thức u=[[tex]50\sqrt{2}[/tex] cos(100[tex]\pi[/tex]t +[tex]\frac{\pi }{4}[/tex]) +50].
Tính công suất toả nhiệt trên điện trở
dạng bài tập này hỏi nhiều lắm rồi, bạn nhớ tính công suất tỏa nhiêt do dong 1 chiều và xoay chiều cộng lại la ra
[tex]P=\frac{50^{2}}{100}+\frac{50^{2}}{100}=50W[/tex]