Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoasu29 trong 08:05:30 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10964Tiêu đề: Cần giúp đỡ con lăc lò xo trong thang máy
Gửi bởi: hoasu29 trong 08:05:30 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
mọi người cho em hỏi: Khi con lắc lò xo dao động trong thang máy khi đến vị trí biên thì thang máy chuyển động xuống dưới hỏi biên độ của CLLX thay đổi như thế nào
  TH1: Khi ở biên dưới  TH2: Khi ở vị trí cân bằng
  TH3: Khi ở biên trên


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ con lăc lò xo trong thang máy
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:56:14 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
mọi người cho em hỏi: Khi con lắc lò xo dao động trong thang máy khi đến vị trí biên thì thang máy chuyển động xuống dưới hỏi biên độ của CLLX thay đổi như thế nào
  TH1: Khi ở biên dưới  TH2: Khi ở vị trí cân bằng
  TH3: Khi ở biên trên
Khi ở biên dưới
+ thang máy đi nhanh dần xuống dưới ==> A'>A
+ Thang máy xuống chậm ==> A'<A
Khi ở VTCB
(Delta Lo' = m.g'/k)
+ Thàng máy đi xuống nhanh dần (g'=g-a)==> [tex](x=|Delta Lo'-\Delta Lo|, v=A.omega ==> A')[/tex]
+ Thàng máy đi xuống chậm dần (g'=g+a)==> [tex](x=|Delta Lo'-\Delta Lo|, v=A.omega ==> A')[/tex]
Khi ở biên trên
+ Thang máy nhanh xuống : A'<A
+ Tháng máy chậm xuống: A'>A