Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanh_kha trong 07:48:05 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10963Tiêu đề: Giải dùm bài sóng cơ?
Gửi bởi: thanh_kha trong 07:48:05 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
một sóng hình sin lan truyền trong môi trường đồng tính và đẳng hướng có bước sóng lamda. Phần tử M trên phương truyền có biên độ 2 cm và tốc độ dao động cực đại gấp 2 lần tốc độ tuyền sóng. Lamda bằng? DA 6,28 cm


Tiêu đề: Trả lời: Giải dùm bài sóng cơ?
Gửi bởi: kydhhd trong 08:01:03 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
một sóng hình sin lan truyền trong môi trường đồng tính và đẳng hướng có bước sóng lamda. Phần tử M trên phương truyền có biên độ 2 cm và tốc độ dao động cực đại gấp 2 lần tốc độ tuyền sóng. Lamda bằng? DA 6,28 cm
[tex]v_{max}=\omega A=2v\Rightarrow 2\Pi f.A=2\lambda f\Rightarrow \lambda =2\Pi =6,28[/tex]