Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: giacmoxanh trong 07:19:30 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10961Tiêu đề: truyền tải điện năng
Gửi bởi: giacmoxanh trong 07:19:30 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
mottj đọng cơ không đồng bộ ba pha mắc hnhf sao vào mạng điệ ba pha có điện áp dây là 380, động cơ có công suất cơ học là 4kW, hiệu suất 80% và hệ số công suất là 0.8. cường độ dòng điện qua các cuộn dây của động cơ bằng bao nhiêu
A 28.4
B 9.5
C 5.cho em hổi là có phải dù tải mắc tam giác hay mắc hình sao thì công suất của toàn mạch đều bằng công suất mỗi mạch nhân ba không ak. hay mắc tam giác có mà mắc sao thì không. em cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện năng
Gửi bởi: photon01 trong 07:41:16 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
mottj đọng cơ không đồng bộ ba pha mắc hnhf sao vào mạng điệ ba pha có điện áp dây là 380, động cơ có công suất cơ học là 4kW, hiệu suất 80% và hệ số công suất là 0.8. cường độ dòng điện qua các cuộn dây của động cơ bằng bao nhiêu
A 28.4
B 9.5
C 5.cho em hổi là có phải dù tải mắc tam giác hay mắc hình sao thì công suất của toàn mạch đều bằng công suất mỗi mạch nhân ba không ak. hay mắc tam giác có mà mắc sao thì không. em cảm ơn nhiều
Áp dụng công thức:
[tex]H=\frac{P_{ci}}{P}=\frac{P_{ci}}{3.U_{p}.I.cos\varphi }\Leftrightarrow I=\frac{P_{ci}}{\frac{3.U_{d}}{\sqrt{3}}.H.cos\varphi }\approx 9,5A[/tex]
Chỉ nghe nói động cơ không đồng bộ mắc hình sao chứ chưa nghe nói mắc hình tam giác bao giờ cả em ạ! Vì chỉ có mắc hình sao mới tạo ra được từ trường quay!


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện năng
Gửi bởi: giacmoxanh trong 08:04:45 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Chỉ nghe nói động cơ không đồng bộ mắc hình sao chứ chưa nghe nói mắc hình tam giác bao giờ cả em ạ! Vì chỉ có mắc hình sao mới tạo ra được từ trường quay!
[/quote]
nhưng thầy ui có bài tập mà
cho một động cơ không đồng bộ ba pha đáu theo hình tam giác vào mạng điện pha ba  có hiệu điện thế [tex]U_{p}=220V[/tex]. động cơ có công suất P=5kW với hệ  số công suất là 0.85. hiều điện thế đặtvào mỗi cuộn daayvaf cường độ dong điện qua nó là
A 220 V và  61.5 A
B 380 V và  6.15 A
C 380 V và 5.15 A
D 220 V va 5.15 A


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện năng
Gửi bởi: kydhhd trong 08:37:33 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Chỉ nghe nói động cơ không đồng bộ mắc hình sao chứ chưa nghe nói mắc hình tam giác bao giờ cả em ạ! Vì chỉ có mắc hình sao mới tạo ra được từ trường quay!
nhưng thầy ui có bài tập mà
cho một động cơ không đồng bộ ba pha đáu theo hình tam giác vào mạng điện pha ba  có hiệu điện thế [tex]U_{p}=220V[/tex]. động cơ có công suất P=5kW với hệ  số công suất là 0.85. hiều điện thế đặtvào mỗi cuộn daayvaf cường độ dong điện qua nó là
A 220 V và  61.5 A
B 380 V và  6.15 A
C 380 V và 5.15 A
D 220 V va 5.15 A

[/quote]
[tex]P=3UpIpcos\varphi =3Up.\frac{Id}{\sqrt{3}}.0,85\Rightarrow Id=\frac{5000}{\sqrt{3}.220.0,85}=15,4A[/tex]
Ud=Up=220V   
không có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện năng
Gửi bởi: giacmoxanh trong 01:09:02 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
daivodanh xem laj dùm giải saj chỗ nào
vì mắc tam giác nên hiệu điện thế đặt vào mỗi cuộn dây là Uday = [tex]220\sqrt{2}[/tex]
xấp xỉ 380
công suất P= 3 Uday Iday cos [tex]\varphi[/tex] => I= 5,15
dap an c


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện năng
Gửi bởi: kydhhd trong 01:20:59 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
daivodanh xem laj dùm giải saj chỗ nào
vì mắc tam giác nên hiệu điện thế đặt vào mỗi cuộn dây là Uday = [tex]220\sqrt{2}[/tex]
xấp xỉ 380
công suất P= 3 Uday Iday cos [tex]\varphi[/tex] => I= 5,15
dap an c
Công thức mình được học thì trong cách mắc tam giac thì: Ud=Up