Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 05:45:13 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10960Tiêu đề: Hạt nhân 2
Gửi bởi: qvd4081 trong 05:45:13 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
   Cho phản ưng hạt nhân   [tex]p^{1}_{1} + T^{3}_{1} \rightarrow He^{3}_{2} + n^{1}_{0}[/tex]

Cho mP  =1.007u, mn = 1,009u , mT =mHe= 3,016u và  1u.c2= 931MeV. Ng­ười  ta dùng hạt proton bắ n vào T3 thu được hạt He3 và n¬tron. Hãy tÝnh động năng của   hạt n¬tron biết: hạt n¬tron sinh ra bay lệch 60 độ so với  ph­ương của  hạt proton và  Kp 4,5 MeV
   Thầy cô giup em bài này với . Thanks


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân 2
Gửi bởi: traugia trong 06:27:28 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
   Cho phản ưng hạt nhân   [tex]p^{1}_{1} + T^{3}_{1} \rightarrow He^{3}_{2} + n^{1}_{0}[/tex]

Cho mP  =1.007u, mn = 1,009u , mT =mHe= 3,016u và  1u.c2= 931MeV. Ng­ười  ta dùng hạt proton bắ n vào T3 thu được hạt He3 và n¬tron. Hãy tÝnh động năng của   hạt n¬tron biết: hạt n¬tron sinh ra bay lệch 60 độ so với  ph­ương của  hạt proton và  Kp 4,5 MeV
   Thầy cô giup em bài này với . Thanks
Phản ứng thu năng lượng là : W = 0,002.931 = 1,862 MeV
Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có : 4,5 - KHe - Kn = 1,862
              <=> KHe + Kn = 2,638 (1)
Mà hạt nơtron bay ra lệch 60 độ so với phương của proton nên theo định lý hàm số cos ta có:
              [tex]P_{He}^{2} = P_{p}^{2} +P_{n}^{2} -2P_{p}P_{n}cos60[/tex]
 Mặt khác ta có mối quan hệ giữa động lượng và động năng là : [tex]P^{2} = 2mK[/tex]
Nên: [tex]m_{He}K_{He} = m_{p}K_{p}+m_{n}K_{n}-\sqrt{m_{n}K_{n}m_{p}K_{p}}[/tex]
 <=> [tex]3,016K_{He} = 4,5315+1,009K_{n}-\sqrt{4,5722835K_{n}}[/tex] (2)
Giải hệ (1) và (2) ta được: Kn = 1,5 MeV và KHe = 1,138 MeV
Oải quá cái hệ này !Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân 2
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:38:33 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
   Cho phản ưng hạt nhân   [tex]p^{1}_{1} + T^{3}_{1} \rightarrow He^{3}_{2} + n^{1}_{0}[/tex]

Cho mP  =1.007u, mn = 1,009u , mT =mHe= 3,016u và  1u.c2= 931MeV. Ng­ười  ta dùng hạt proton bắ n vào T3 thu được hạt He3 và n¬tron. Hãy tÝnh động năng của   hạt n¬tron biết: hạt n¬tron sinh ra bay lệch 60 độ so với  ph­ương của  hạt proton và  Kp 4,5 MeV
   Thầy cô giup em bài này với . Thanks
Phản ứng thu năng lượng là : W = 0,002.931 = 1,862 MeV
Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có : 4,5 - KHe - Kn = 1,862
              <=> KHe + Kn = 2,638 (1)
Mà hạt nơtron bay ra lệch 60 độ so với phương của proton nên theo định lý hàm số cos ta có:
              [tex]P_{He}^{2} = P_{p}^{2} +P_{n}^{2} -2P_{p}P_{n}cos60[/tex]
 Mặt khác ta có mối quan hệ giữa động lượng và động năng là : [tex]P^{2} = 2mK[/tex]
Nên: [tex]m_{He}K_{He} = m_{p}K_{p}+m_{n}K_{n}-\sqrt{m_{n}K_{n}m_{p}K_{p}}[/tex]
 <=> [tex]3,016K_{He} = 4,5315+1,009K_{n}-\sqrt{4,5722835K_{n}}[/tex] (2)
Giải hệ (1) và (2) ta được: Kn = 1,5 MeV và KHe = 1,138 MeV
Oải quá cái hệ này !


Sao Đ/A của bài là 1,26 nhỉ  ???  mà trong bài cũng không thấy đap' an' nào trùng cả . Ban ơi coi lại được không?