Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 05:21:10 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10959Tiêu đề: Hạt nhân
Gửi bởi: qvd4081 trong 05:21:10 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
   [tex]Na^{23}_{11} + D^{2}_{1} \rightarrow He^{4}_{2} + Ne^{20}_{10}[/tex]
           
   Biết mNa = 22,9327 u ; mHe = 4,0015 u ; mNe = 19,9870 u ; mD = 1,0073 u.  Phản úng         
               trên toả hay thu một năng lượng  bằng bao nhiêu J ?
A.thu 2,2375 MeV        B. toả 2,3275 MeV.         C.thu 2,3275 MeV    D. toả 2,2375 MeV
  Đ/A :  B
   Mình tinh  ra là Đ/A :  A
                                                                       
    E  = ( M0 – M ).c2 = ( mNa + mHe  ─ mNe ─ mD )c2   =   - 2,3275 MeV<0  Vậy phải thu mới đúng chứ .
Mọi người giải thích hộ với hay đ/a sai


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân
Gửi bởi: traugia trong 06:05:49 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
 Bài này sai 2 chỗ :
    1, Phương trình phản ứng hạt nhân mà bạn viết ko bảo toàn số khối : 23 + 2  và 4 + 20
    2, Cho rằng hạt nhân tham gia phản ứng là [tex]H^{1}_{1}[/tex] thì có lẽ đúng hơn chứ ko phải đơteri D và bạn áp dụng công thức tính cũng sai !
Theo mình tính toán bài này như sau:
  => Năng lượng của phản ứng là :               
[tex]W = (m_{Na}+m_{H}-m_{He}-m_{Ne})c^{2} = -45,17775 MeV[/tex]
=> Không có đáp án, có lẽ bạn xem lại đề bài nha!


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:46:24 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Bài này sai 2 chỗ :
    1, Phương trình phản ứng hạt nhân mà bạn viết ko bảo toàn số khối : 23 + 2  và 4 + 20
    2, Cho rằng hạt nhân tham gia phản ứng là [tex]H^{1}_{1}[/tex] thì có lẽ đúng hơn chứ ko phải đơteri D và bạn áp dụng công thức tính cũng sai !
Theo mình tính toán bài này như sau:
  => Năng lượng của phản ứng là :               
[tex]W = (m_{Na}+m_{H}-m_{He}-m_{Ne})c^{2} = -45,17775 MeV[/tex]
=> Không có đáp án, có lẽ bạn xem lại đề bài nha!

Bài giải của nó này
  -   Ta có năng lượng  của phản ứng hạt nhân trên là :
    E  = ( M0 – M ).c2 = ( mNa + mHe  ─ mNe ─ mD )c2   =    2,3275 MeV> 0
      đây là phản ứng toả năng lượng  .
       Chọn đáp án B.
 Mình không hiểu nổi mong mọi người giải thích . THeo mình biết tại liệu này của 1 giáo viên , chẳng nhẽ thầy ấy oanh' máy nhầm


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân
Gửi bởi: Long Nhong trong 10:49:02 AM Ngày 23 Tháng Bảy, 2012
Bài này sai 2 chỗ :
    1, Phương trình phản ứng hạt nhân mà bạn viết ko bảo toàn số khối : 23 + 2  và 4 + 20
    2, Cho rằng hạt nhân tham gia phản ứng là [tex]H^{1}_{1}[/tex] thì có lẽ đúng hơn chứ ko phải đơteri D và bạn áp dụng công thức tính cũng sai !
Theo mình tính toán bài này như sau:
  => Năng lượng của phản ứng là :               
[tex]W = (m_{Na}+m_{H}-m_{He}-m_{Ne})c^{2} = -45,17775 MeV[/tex]
=> Không có đáp án, có lẽ bạn xem lại đề bài nha!

Bài giải của nó này
  -   Ta có năng lượng  của phản ứng hạt nhân trên là :
    E  = ( M0 – M ).c2 = ( mNa + mHe  ─ mNe ─ mD )c2   =    2,3275 MeV> 0
      đây là phản ứng toả năng lượng  .
       Chọn đáp án B.
 Mình không hiểu nổi mong mọi người giải thích . THeo mình biết tại liệu này của 1 giáo viên , chẳng nhẽ thầy ấy oanh' máy nhầm
Theo thuyết hoá học , một chất sẽ bền vững khi cấu hình của nó ( các lớp s, p d f đủ các eelectron )  là  các nguyên tố khí hiếm như He Ne Ar  . Từ đó
=> phản ứng phải là 23/11Na + 1/1p ----> 4/2He + 20/10Ne