Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 04:14:50 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10958Tiêu đề: Số nơtron trong 119 gam urani
Gửi bởi: qvd4081 trong 04:14:50 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
   Bài 1:  Biết số Avôgađrô là 6,02.10 23 mol¬-1, khối lượng mol của hạt nhân urani   [tex]U^{238}_{92}[/tex]
là 238 gam / mol.     
        Số nơtron trong 119 gam urani  là
  Thầy cô giúp em với  . Đ/A là 4,4.10^25 hạt


Tiêu đề: Trả lời: Số nơtron trong 119 gam urani
Gửi bởi: traugia trong 06:40:00 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
  Bài 1:  Biết số Avôgađrô là 6,02.10 23 mol¬-1, khối lượng mol của hạt nhân urani   [tex]U^{238}_{92}[/tex]
là 238 gam / mol.      
        Số nơtron trong 119 gam urani  là
  Thầy cô giúp em với  . Đ/A là 4,4.10^25 hạt
Số nơtron có trong 1 hạt nhân U là : 238 - 92 = 146
Số hạt nhân U có trong 119 gam U là : N = [tex]\frac{m}{238}N_{A}[/tex]
=> Số nơtron là : 146.N = 146.[tex]\frac{m}{238}N_{A}[/tex]  = 4,3946.1025