Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangnguyen trong 10:20:49 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10955Tiêu đề: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: quangnguyen trong 10:20:49 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng nguồn S gồm 3 ánh sáng đơn có bước sóng lần lượt 0,4um( màu tím ), 0,48um(màu lam) và 0,72um(màu đỏ ) . giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 14 vân màu tím ,số vân màu đỏ và lam trong khoảng này là ? Đáp án 8 lam , 4 đỏ
ai làm giúp e bài này  với ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: photon01 trong 10:54:24 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng nguồn S gồm 3 ánh sáng đơn có bước sóng lần lượt 0,4um( màu tím ), 0,48um(màu lam) và 0,72um(màu đỏ ) . giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 14 vân màu tím ,số vân màu đỏ và lam trong khoảng này là ? Đáp án 8 lam , 4 đỏ
Tại vị trí gần vân trung tâm nhất có màu giống vân trung tâm là 3 vân sáng trùng nhau vậy ta có:
[tex]x_{d}=x_{l}=x_{t}\Leftrightarrow k_{d}\lambda _{d}=k_{l}\lambda _{l}=k_{t}\lambda _{t}\Leftrightarrow \frac{k_{d}}{k_{l}}=\frac{\lambda _{l}}{\lambda _{d}}=\frac{0,48}{0,72}=\frac{2}{3}=\frac{10}{15}; \frac{k_{d}}{k_{t}}=\frac{\lambda _{t}}{\lambda _{d}}=\frac{0,4}{0,72}=\frac{5}{9}=\frac{10}{18}; \frac{k_{l}}{k_{t}} =\frac{0,4}{0,48}=\frac{5}{6}=\frac{15}{18}[/tex]
Vậy kđ = 10; kl = 15 và kt=18. Vì trên màn đã có 14 vân màu tím vậy có nghĩa là 4 vân màu tím kia đã trùng với các vân màu đỏ và màu lam. Số vân màu đỏ và lam trùng nhau trong đoạn đó là:15/3-1=4. Số vân màu đỏ và màu tím trùng nhau là:18/9-1=1. Như vậy có 3 vân màu lam và màu tím trùng nhau.
Từ đó ta có số vân màu đỏ là: Nd = 9-1-4=4; Nlam = 15-3-4=8


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: quangnguyen trong 10:57:36 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Số vân màu đỏ và lam trùng nhau trong đoạn đó là:15/3-1=4. Số vân màu đỏ và màu tím trùng nhau là:18/2-1=1. Như vậy có 3 vân màu lam và màu tím trùng nhau.
dạ thưa thầy e bị bí cái chỗ tính vân trùng đó thầy , thầy nói rõ cho e biết được không ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: photon01 trong 11:02:31 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Số vân màu đỏ và lam trùng nhau trong đoạn đó là:15/3-1=4. Số vân màu đỏ và màu tím trùng nhau là:18/9-1=1. Như vậy có 3 vân màu lam và màu tím trùng nhau.
dạ thưa thầy e bị bí cái chỗ tính vân trùng đó thầy , thầy nói rõ cho e biết được không ạ
Ví dụ xét số vân lục và đỏ ta có các bậc trùng nhau:2/3; 4/6; 6/9; 8/12; 10/15. Tại vị trí ứng với 10 và 15 là 3 vân trùng nhau. Nên phải trừ 1. Còn các vị trí còn lại 1 là đếm 2 là ta lấy luôn 15/3-1 hoặc 10/2-1. Tương tự cho màu đỏ và tím thì chỉ có 5/9 và 10/18. Tại vị trí ứng với 10/18 là 3 vân trùng lên chỉ tính 1 vị trí 2 vân trùng.  Vì có 18 vân màu tím cho trên màn mà nhìn thấy 14 vân vậy số vân đã trùng là 4. Khi biết số vân trùng của màu đỏ và tím trùng là 1 thì suy ra số còn lại của màu lam và tím sẽ là 3.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: quangnguyen trong 11:33:22 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
bài 2 trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng 2 khe cách nhau 0,5mm và cách màn quan sát 1,5m , được chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc lamda1=0,58um và lamda2 . trên miền giao thoa rộng 17,4mm có 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 nằm ở 2 đầu , lamda2 = ?
bài 3. trong thí nghiệm gjao thoa Iang ,khoảng cách giữa 2 khe là 1mm , khoảng cách 2 khe đến màn là 2m dùng 3 ánh sáng đơn sắc lamda1=0,72um , lamda2= 0,54um . lamda3=0,48um , biết độ rộng vùng giao thoa L=6,5cm . số vân sáng trắng trện màn là ?( biết vân trung tâm màu trắng )
giải giùm e 2 bài này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:09:58 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng nguồn S gồm 3 ánh sáng đơn có bước sóng lần lượt 0,4um( màu tím ), 0,48um(màu lam) và 0,72um(màu đỏ ) . giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 14 vân màu tím ,số vân màu đỏ và lam trong khoảng này là ? Đáp án 8 lam , 4 đỏ
ai làm giúp e bài này  với ạ

Khoảng vân trùng : [tex]i_{t} = 18i_{1} = 15i_{2} = 10i_{3}[/tex]

Vì : [tex]6i_{1} = 5i_{2}[/tex] nên số vân trùng giữa tím và lam trong khoảng này là 2

 [tex]3i_{2} = 2i_{3}[/tex] nên số vân trùng giữa đỏ và lam trong khoảng này là 4

[tex]9i_{1} = 5i_{3}[/tex] nên số vân trùng giữa đỏ và tím trong khoảng này là 1

Vậy số vân đỏ là 4 ; lam là 8. Vậy giả thiết giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 14 vân màu tím là thừa !

Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:31:21 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
bài 2 trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng 2 khe cách nhau 0,5mm và cách màn quan sát 1,5m , được chiếu đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc lamda1=0,58um và lamda2 . trên miền giao thoa rộng 17,4mm có 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 nằm ở 2 đầu , lamda2 = ?

giải giùm e 2 bài này với ạ

Xét trên một đoạn vân trùng có 11 vân sáng .

Ta có : [tex]n_{1}i_{1} = n_{2}i_{2} \Leftrightarrow n_{1}\lambda _{1} = n_{2}\lambda _{2}[/tex]

Đếm vân sáng ta có : [tex]n_{1}+ n_{2}= 11[/tex]

Do n1 : n2 không thể vượt quá 2 nên có thể xảy ra các trường hợp sau :

+ n1 = 4  và n2 = 7 [tex]\Rightarrow \lambda _{2} = 0,331 \mu m[/tex] loại

+ n1 = 5 và n2 =  6 [tex]\Rightarrow \lambda _{2} = 0,4833 \mu m[/tex]

+ n1 = 6 và n2 = 5 [tex]\Rightarrow \lambda _{2} = 0,696 \mu m[/tex]

+ n1 = 7 và n2 =  4 [tex]\Rightarrow \lambda _{2} = 1,05 \mu m[/tex] loại

Giả thiết thừa vê a = 0,5 mm và D = 1,5mTiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:38:33 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012

bài 3. trong thí nghiệm gjao thoa Iang ,khoảng cách giữa 2 khe là 1mm , khoảng cách 2 khe đến màn là 2m dùng 3 ánh sáng đơn sắc lamda1=0,72um , lamda2= 0,54um . lamda3=0,48um , biết độ rộng vùng giao thoa L=6,5cm . số vân sáng trắng trện màn là ?( biết vân trung tâm màu trắng )
giải giùm e 2 bài này với ạ

Khoảng vân trùng : [tex]i_{t} = 6i_{1} = 8i_{2} = 9i_{3} = 5,184cm [/tex]

Số vân cùng màu với vân trung tâm được tính bởi : [tex]\frac{L}{2i_{t}} = 0,626 < 1[/tex]

Vậy chỉ có một vân màu trắng ( vân trung tâm )Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: khoilmlop10a1 trong 07:38:22 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng nguồn S gồm 3 ánh sáng đơn có bước sóng lần lượt 0,4um( màu tím ), 0,48um(màu lam) và 0,72um(màu đỏ ) . giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 14 vân màu tím ,số vân màu đỏ và lam trong khoảng này là ? Đáp án 8 lam , 4 đỏ
ai làm giúp e bài này  với ạ

Khoảng vân trùng : [tex]i_{t} = 18i_{1} = 15i_{2} = 10i_{3}[/tex]

Vì : [tex]6i_{1} = 5i_{2}[/tex] nên số vân trùng giữa tím và lam trong khoảng này là 2

 [tex]3i_{2} = 2i_{3}[/tex] nên số vân trùng giữa đỏ và lam trong khoảng này là 4

[tex]9i_{1} = 5i_{3}[/tex] nên số vân trùng giữa đỏ và tím trong khoảng này là 1

Vậy số vân đỏ là 5 ; lam là 8. Vậy giả thiết giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 14 vân màu tím là thừa !
chính xác!! cho câu đó thừa!!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: quangnguyen trong 09:02:36 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012


Khoảng vân trùng : [tex]i_{t} = 6i_{1} = 8i_{2} = 9i_{3} = 5,184cm [/tex]

Số vân cùng màu với vân trung tâm được tính bởi : [tex]\frac{L}{2i_{t}} = 0,626 < 1[/tex]

Vậy chỉ có một vân màu trắng ( vân trung tâm )


[/quote]
dạ thưa thầy trong  đáp án của nó không có đáp án  là 1 ạ
A.5 B.7 C.9 D.11


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: quangnguyen trong 09:28:28 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
bài 4
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iang 2 khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng tứ 0,38um đến 0,76um. tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có lamda=0,76um còn có bao nhiêu van sáng của ánh sáng # ?
đáp án 4
bài 5
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Iang khoảng cách giữa 2 khe kà 1mm , khoảng cách từ 2 khe tới màn là 2 m chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38um đến 0,76um . khoảng cách gần nhất từ nơi có sự trùng nhau của 2 vạch sáng đơn sắc tới vân trung tam là ? đáp án 2,34 m
làm giúp e 2 bài này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa Iang
Gửi bởi: photon01 trong 10:51:57 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
bài 4
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iang 2 khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng tứ 0,38um đến 0,76um. tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có lamda=0,76um còn có bao nhiêu van sáng của ánh sáng # ?
đáp án 4
Ta có tại vị trí bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có [tex]\lambda_{d} =0,76\mu m[/tex] các vân sáng của ánh sáng khác trùng tại đó vậy chúng cùng vị trí nên:[tex]k.\lambda =4.0,76\rightarrow \lambda =\frac{3,04}{k}[/tex]
Ta lại có:
[tex]0,38\mu m \lambda\leq 0,76\mu m\Leftrightarrow 0,38\leq \frac{3,04}{k}\leq 0,76\Leftrightarrow 4\leq k\leq 8\Rightarrow k=5,6,7,8[/tex]
Vậy là còn 4 vân sáng trùng tại đó