Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanh_kha trong 08:52:12 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10952Tiêu đề: giúp dùm vật lí hạt nhân-điện xc - dđđh
Gửi bởi: thanh_kha trong 08:52:12 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
1/ Dùng hạt proton có động năng 5,58 MeV bắn phá hạt nhân Na đứng yên, 2 hạt sinh ra là anpha và X. mp = 1,0073u, mNa= 22,9837, m(anpha)=4,0015i , mX =19,9869u. Động năng anpha là 6,6 MeV. Góc hợp bởi hướng cđ của p và anpha là?? DA:80,5
2/ đặt u = Ucăn2cos([tex]\omega[/tex]t) và R,L,C nối tiếp, khi nối tắt tụ C thì diện áp hiệu dụng 2 đầu R tăng 2 lần và dòng điện trong 2 trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất lúc đầu và sau là?? DA: lúc sau: 2/ căn5
3/ Cho [tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\phi _{1}), x_{2}=A_{2}cos(\omega t+\phi _{2})[/tex]. Biết [tex]4x_{1}^{2}+x_{2}^{2} = 13[/tex] cm. khi x1 = 1cm thì v= 6cm/s. Hỏi khi đó tốc độ x2 là? DA: 8cm/s


Tiêu đề: Trả lời: giúp dùm vật lí hạt nhân-điện xc - dđđh
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:12:43 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
1/ Dùng hạt proton có động năng 5,58 MeV bắn phá hạt nhân Na đứng yên, 2 hạt sinh ra là anpha và X. mp = 1,0073u, mNa= 22,9837, m(anpha)=4,0015i , mX =19,9869u. Động năng anpha là 6,6 MeV. Góc hợp bởi hướng cđ của p và anpha là?? DA:80,5
[tex]\Delta E=(mp+mNa-mX-m\alpha)*931.5=2,4219MeV[/tex]
Định luật BTNL : [tex]Kp + KNa +\Delta E = Kx + K\alpha ==> Kx=1,4019MeV[/tex]
Dùng công thức [tex]P^2=2m.K[/tex] để tìm [tex]Px=7,486,P\alpha=7,267,Pp=3,34[/tex]
Dùng ĐLBT Động lượng, kết hợp định lý hàm cos tìm góc
ĐLDBT ĐL : vecto Pp = vecto Px + vecto P\alpha


Tiêu đề: Trả lời: giúp dùm vật lí hạt nhân-điện xc - dđđh
Gửi bởi: nguyen van dat trong 12:56:35 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
1/ Dùng hạt proton có động năng 5,58 MeV bắn phá hạt nhân Na đứng yên, 2 hạt sinh ra là anpha và X. mp = 1,0073u, mNa= 22,9837, m(anpha)=4,0015i , mX =19,9869u. Động năng anpha là 6,6 MeV. Góc hợp bởi hướng cđ của p và anpha là?? DA:80,5
2/ đặt u = Ucăn2cos([tex]\omega[/tex]t) và R,L,C nối tiếp, khi nối tắt tụ C thì diện áp hiệu dụng 2 đầu R tăng 2 lần và dòng điện trong 2 trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất lúc đầu và sau là?? DA: lúc sau: 2/ căn5
3/ Cho [tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\phi _{1}), x_{2}=A_{2}cos(\omega t+\phi _{2})[/tex]. Biết [tex]4x_{1}^{2}+x_{2}^{2} = 13[/tex] cm. khi x1 = 1cm thì v= 6cm/s. Hỏi khi đó tốc độ x2 là? DA: 8cm/s
Câu 3. Khi x1 = 0 thì x2 =A2 = can 13, khi x2 = 0 thì x1 = A1 = căn(13/4)
thay A1 = căn(13/4), x1 = 1cm, v1 = 6cm/s vào hệ thức độc lập với thời gian suy ra omega.
khi x1 = 1cm thì x2 = 3cm.
Thay A2, x2, omega vào hệ thức độc lập với thời gian của dao động thứ hai thì suy ra v2


Tiêu đề: Trả lời: giúp dùm vật lí hạt nhân-điện xc - dđđh
Gửi bởi: thanh_kha trong 07:12:38 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
1/ Dùng hạt proton có động năng 5,58 MeV bắn phá hạt nhân Na đứng yên, 2 hạt sinh ra là anpha và X. mp = 1,0073u, mNa= 22,9837, m(anpha)=4,0015i , mX =19,9869u. Động năng anpha là 6,6 MeV. Góc hợp bởi hướng cđ của p và anpha là?? DA:80,5
2/ đặt u = Ucăn2cos([tex]\omega[/tex]t) và R,L,C nối tiếp, khi nối tắt tụ C thì diện áp hiệu dụng 2 đầu R tăng 2 lần và dòng điện trong 2 trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất lúc đầu và sau là?? DA: lúc sau: 2/ căn5
3/ Cho [tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\phi _{1}), x_{2}=A_{2}cos(\omega t+\phi _{2})[/tex]. Biết [tex]4x_{1}^{2}+x_{2}^{2} = 13[/tex] cm. khi x1 = 1cm thì v= 6cm/s. Hỏi khi đó tốc độ x2 là? DA: 8cm/s
Câu 3. Khi x1 = 0 thì x2 =A2 = can 13, khi x2 = 0 thì x1 = A1 = căn(13/4)
thay A1 = căn(13/4), x1 = 1cm, v1 = 6cm/s vào hệ thức độc lập với thời gian suy ra omega.
khi x1 = 1cm thì x2 = 3cm.

Thay A2, x2, omega vào hệ thức độc lập với thời gian của dao động thứ hai thì suy ra v2
Bài giải của thầy chak có vấn đề zi đó, mình giải không ra. 2 cái phi khác nhau mà sao làm như vậy được. Mong các thầy, và các bạn giúp dùm mình sớm, minh cám ơn nhìu


Tiêu đề: Trả lời: giúp dùm vật lí hạt nhân-điện xc - dđđh
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:22:38 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
3/ Cho [tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\phi _{1}), x_{2}=A_{2}cos(\omega t+\phi _{2})[/tex]. Biết [tex]4x_{1}^{2}+x_{2}^{2} = 13[/tex] cm. khi x1 = 1cm thì v= 6cm/s. Hỏi khi đó tốc độ x2 là? DA: 8cm/s
lấy đạo hàm biểu thức trên theo thời gian
x1=1 ==> x2=3
8x1.v1+2x2.v2=0
==> v2=-8.1.6/2.3=-8 ==>|v2|=8cm/s


Tiêu đề: Trả lời: giúp dùm vật lí hạt nhân-điện xc - dđđh
Gửi bởi: thanh_kha trong 07:54:36 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
sao mình lấy đạo hàm lại được 8.x1.v1 vậy thầy?


Tiêu đề: Trả lời: giúp dùm vật lí hạt nhân-điện xc - dđđh
Gửi bởi: thanh_kha trong 08:26:41 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
lấy đạo hàm biểu thức trên theo thời gian
8x1.v1+2x2.v2=0

Sao mình lấy đạo hàm lại được vậy thầy và các bạn?


Tiêu đề: Trả lời: giúp dùm vật lí hạt nhân-điện xc - dđđh
Gửi bởi: Newtontoday trong 09:14:17 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Cach cua thay trieubeo la tuyet voi nhat, hay the ma ban van thac mac sao dao ham dc the?????
Ban luu y la dao ham cua x chinh la v, dao ham cua x^2 la 2xx' hay 2xv =d>


Tiêu đề: Trả lời: giúp dùm vật lí hạt nhân-điện xc - dđđh
Gửi bởi: thanh_kha trong 09:22:10 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
Nhưng tại sao lại có số 8 vậy bạn?