Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: goldsunhn trong 05:07:41 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10945Tiêu đề: Mong các thầy cô giúp em một bài điện xoay chiều!
Gửi bởi: goldsunhn trong 05:07:41 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện trở r = 20ôm  và hệ số công suất là 0,9. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u = 200 cos100pi.t (V) thì mạch tạo ra một công suất cơ là Pcơ = 160W. Hiệu suất của động cơ là:
A.  98%   B. 81%               C. 95%                  D. 89%

Đáp án D ạ.
em giải đi giải lại rồi mà không ra, cám ơn các thầy  cô!


Tiêu đề: Trả lời: Mong các thầy cô giúp em một bài điện xoay chiều!
Gửi bởi: photon01 trong 07:55:50 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện trở r = 20ôm  và hệ số công suất là 0,9. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u = 200 cos100pi.t (V) thì mạch tạo ra một công suất cơ là Pcơ = 160W. Hiệu suất của động cơ là:
A.  98%   B. 81%               C. 95%                  D. 89%

Đáp án D ạ.
Công suất toàn phần tính theo công thức:
[tex]P=U.I.cos\varphi =r.I^{2}+P_{c}\Leftrightarrow 20.I^{2}-100.\sqrt{2}.0,9.I+160=0\Rightarrow I_{1}=4,64A; I_{2}=1,72A[/tex]
Vậy hiệu suất của động cơ là:[tex]H_{1}=\frac{P_{c}}{P_{1}}=\frac{160}{100\sqrt{2}.1,72.0,9}=0,73; H_{2}=\frac{P_{c}}{P_{2}}=\frac{160}{100\sqrt{2}.4,64.0,9}=0,27[/tex]
Loại bỏ H2. Đáp án của em sai hoặc đề của em cho dữ kiện sai.


Tiêu đề: Trả lời: Mong các thầy cô giúp em một bài điện xoay chiều!
Gửi bởi: goldsunhn trong 11:32:51 AM Ngày 05 Tháng Bảy, 2012
Công suất toàn phần tính theo công thức:
[tex]P=U.I.cos\varphi =r.I^{2}+P_{c}\Leftrightarrow 20.I^{2}-100.\sqrt{2}.0,9.I+160=0\Rightarrow I_{1}=4,64A; I_{2}=1,72A[/tex]
Vậy hiệu suất của động cơ là:[tex]H_{1}=\frac{P_{c}}{P_{1}}=\frac{160}{100\sqrt{2}.1,72.0,9}=0,73; H_{2}=\frac{P_{c}}{P_{2}}=\frac{160}{100\sqrt{2}.4,64.0,9}=0,27[/tex]
Loại bỏ H2. Đáp án của em sai hoặc đề của em cho dữ kiện sai.
Dạ, em cám ơn thầy, em tưởng cái
[tex]r.I^{2}  = U.I.cos\varphi[/tex] là công suất tiêu thụ(công suất toàn phần) của động cơ luôn chứ ạ? thầy giải thích giúp em chỗ này được không ạ?