Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 01:58:41 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10939Tiêu đề: Bài toán hàm số cần mọi người giúp?
Gửi bởi: Quangviplove trong 01:58:41 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Cho hàm sô :
y=x ^3 -3x^2+2
.tìm m để (C) có điểm cực
đại và cực tiểu nằm về hai
phía đối với đường tròn.
(Cm) : x^2+y^2-2mx-4my
+5m^2-1=0


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hàm số cần mọi người giúp?
Gửi bởi: Be Kim Joong trong 02:39:06 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
+ TXD: D=R
+ y'=3x^2-6x
y'=0 <=> x=0 hoặc x=2
=> 2 điểm cực trị là A(0;2) và B(2;-2)
2 điểm cực trị nằm về 2 phía của đường tròn <=> thay tọa độ của A vs B vào đường tròn thì tích của chúng <0
từ đó suy ra m