Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: giacmoxanh trong 01:57:09 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10938Tiêu đề: điện xoay chiều
Gửi bởi: giacmoxanh trong 01:57:09 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
mạch điện nối tiếp gồm biến trở R , tụ điệ C thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đối. các vôn kế nhiết có điện trở rất lớn là [tex]V_{1},V_{2},V_{3}[/tex] lần lượt mắc vào hai đầu biến trở, tụ điện và cuộn dây . điều chỉnh R để công suất của mạch cực đại thì vôn kế [tex]V_{2},V_{3}[/tex] lần lượt chỉ 67 và 287 điều chỉnh C để vôn kế 3 cực đại thì vôn kế 1 chỉ bao nhiêu vôn
A 287
B 290
C 287can2
D một giá trị khác

em đã sử dụng chức năng tìm kiếm nhưng không thấy. mong thầy cô giúp đỡ em với ak.  =d>


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:07:40 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
mạch điện nối tiếp gồm biến trở R , tụ điệ C thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đối. các vôn kế nhiết có điện trở rất lớn là [tex]V_{1},V_{2},V_{3}[/tex] lần lượt mắc vào hai đầu biến trở, tụ điện và cuộn dây . điều chỉnh R để công suất của mạch cực đại thì vôn kế [tex]V_{2},V_{3}[/tex] lần lượt chỉ 67 và 287 điều chỉnh C để vôn kế 3 cực đại thì vôn kế 1 chỉ bao nhiêu vôn
A 287
B 290
C 287can2
D một giá trị khác

em đã sử dụng chức năng tìm kiếm nhưng không thấy. mong thầy cô giúp đỡ em với ak.  =d>

bài này hình như chưa giải bh
 *)  P max <=> R = [tex]\left|Z_L-Z_C \right|[/tex] hay [tex]U_R = \left|U_L-U_C \right|=220V[/tex]
và [tex]U=\sqrt{U_R^2+(U_L-U_C)^2}=\sqrt{2}U_R=220\sqrt{2}[/tex]


  *) ZL khôi đổi, nên UL max khi Z min ( cộng hưởng) . khi đó UR=U=[tex]220\sqrt{2}V[/tex]