Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Messi_ndt trong 12:36:17 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10935Tiêu đề: Truyền tải điện
Gửi bởi: Messi_ndt trong 12:36:17 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Câu này trong đề thi thử chuyên Hà Tĩnh, mọi người giúp mình với.
Câu 25: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, độ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng
n lần điện áp còn lại ở cuối đường dây này. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
Để công  suất hao phí  trên đường dây giảm  a  lần nhưng vẫn đảm bảo  công  suất  truyền đến nơi  tiêu  thụ
không đổi, cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần ?


Tiêu đề: Trả lời: Truyền tải điện
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:10:09 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Câu này trong đề thi thử chuyên Hà Tĩnh, mọi người giúp mình với.
Câu 25: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, độ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng
n lần điện áp còn lại ở cuối đường dây này. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
Để công  suất hao phí  trên đường dây giảm  a  lần nhưng vẫn đảm bảo  công  suất  truyền đến nơi  tiêu  thụ
không đổi, cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần ?

bạn nên sử dụng công cụ tìm kiếm trc khi hỏi bài. http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8443