Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangnguyen trong 10:22:04 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10930Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: quangnguyen trong 10:22:04 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
bài 1 Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây . Điện áp 2 đầu đoạn mạch là Usin(100pi.t)V. điện áp hiệu dụng giữa 2 cuộn dây là Ud=60v. dòng điện trong mạch lệch pha pi/6 so với u và lệch pha pi/3 so với ud .điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch là U có giá trị ?
bài 2 CHo điện áp u=120can2.cos100pi.t V . Khi đặt cuộn dây vào thì dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là 2A và trễ pha 60 độ so với u. khi mắc nối tiếp thêm 2 đoạn X thì cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là 1A và sớm pha 30 độ so với điện áp 2 đầu đoạn mạch X . công suất tiêu thụ trên toàn mạch lúc này là ?
bài 3 . người ta cần truyền 1 công suất P của dòng điện xoay chiều 1 pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ . Khi điện áp tại nhà máy điện là U thì hiệu suất tải điện là 50% . nếu dùng máy biến thế để tăng điện áp tại nhà máy lên 5 lần thì hiệu suất truyền tải là ?
ai làm giúp e 3 bài này với , e làm hoài mà k ra được :(


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 12:30:35 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
bài 1 Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây . Điện áp 2 đầu đoạn mạch là Usin(100pi.t)V. điện áp hiệu dụng giữa 2 cuộn dây là Ud=60v. dòng điện trong mạch lệch pha pi/6 so với u và lệch pha pi/3 so với ud .điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch là U có giá trị ?
Ta có:[tex]tan\varphi =\frac{U_{L}}{U_{R}+U_{r}}=tan\frac{\pi }{6}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Leftrightarrow \sqrt{3}U_{L}=U_{R}+U_{r}(1)[/tex]
Mặt khác:[tex]tan\varphi_{d} =\frac{U_{L}}{U_{r}}=tan\frac{\pi }{3}=\sqrt{3}\Leftrightarrow U_{L}= \sqrt{3}.U_{r}(2)[/tex]
Mà:[tex]U^{2}_{d}=U_{r}^{2}+U_{L}^{2}(3)[/tex]
Từ (2) và (3) ta có:[tex]U_{L}=30\sqrt{3}V; U_{r}=30V[/tex]
Thay vào (1) ta sẽ có được: UR = 60V. Thay UR, Ur và UL vào biểu thức:[tex]U=\sqrt{\left(U_{R}+U_{r} \right)^{2}+U_{L}^{2}}=\sqrt{\left(60+30 \right)^{2}+\left(30.\sqrt{3} \right)^{2}}=60\sqrt{3}V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 12:42:52 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
bài 3 . người ta cần truyền 1 công suất P của dòng điện xoay chiều 1 pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ . Khi điện áp tại nhà máy điện là U thì hiệu suất tải điện là 50% . nếu dùng máy biến thế để tăng điện áp tại nhà máy lên 5 lần thì hiệu suất truyền tải là ?
Hiệu suất truyền tải:[tex]H=\frac{P_{ci}}{P}=\frac{P-\Delta P}{P}=1-\frac{r\frac{P^{2}}{U^{2}}}{P}=1-r.\frac{P}{U^{2}}=0,5\Leftrightarrow r.\frac{P}{U^{2}}=0,5 (1)[/tex]
Khi tăng điện áp nơi truyền tải lên 5 lần ta sẽ có:[tex]r\frac{P}{5^{2}.U^{2}}=\frac{0,5}{25}=0,02\rightarrow H'=1-r\frac{P}{5^{2}.U^{2}}=1-0,02=0,98[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:56:35 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

bài 2 CHo điện áp u=120can2.cos100pi.t V . Khi đặt cuộn dây vào thì dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là 2A và trễ pha 60 độ so với u. khi mắc nối tiếp thêm 2 đoạn X thì cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là 1A và sớm pha 30 độ so với điện áp 2 đầu đoạn mạch X . công suất tiêu thụ trên toàn mạch lúc này là ?

bạn xem lick
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4572.0


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: quangnguyen trong 03:19:12 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
yumi oi =( mình click vô đâu thấy bài giải


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:08:36 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
yumi oi =( mình click vô đâu thấy bài giải
anh thử vào lick này xem sao ak
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7033


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: quangnguyen trong 09:14:13 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
bài 4 . mạch R,L(thuần cảm ) , C . điện áp hai đầu mạch Uab=Usin100pi.t. khi mắc ampe kế lí tưởng vào 2 đầu cuộn dây thì ampe kế chỉ 1A, hệ số công suất là 0,8 . khi thay ampe kế = vôn kế lí tưởng thỉ vôn kế chỉ 200v hệ số công suất là 0,6 , công suất của mạch lúc sau là ??
đáp án 96W
bài 5 .Một máy phát điện 1 pha có phần cảm là roto gồm 10 cặp cực , quay với vận tốc không đổi là 300vong/phút . phần ứng là stato gồm 10 cặp cuộn dây mắc nối tiếp , mỗi cuộn có 5 vòng . từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 9,9mWb . suất điện động cảm ứng hiệu dụng của máy tính theo V là ?
giải giúp e 2 bài này với