Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuongpt trong 10:09:20 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10928Tiêu đề: Sóng cơ học
Gửi bởi: cuongpt trong 10:09:20 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Hai nguồn A,B trên mặt nước dao động cùng pha,O là trung điểm AB dao động với biên độ là 2cm.Điểm M trên đoạn AB dao động với biên độ 1 cm.Biết bước sóng là 1,5cm.
Giá trị OM min là
A. 0,25cm
B. 1,5cm
C. 0,125cm
D. 0,185cm


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: kydhhd trong 10:21:45 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Hai nguồn A,B trên mặt nước dao động cùng pha,O là trung điểm AB dao động với biên độ là 2cm.Điểm M trên đoạn AB dao động với biên độ 1 cm.Biết bước sóng là 1,5cm.
Giá trị OM min là
A. 0,25cm
B. 1,5cm
C. 0,125cm
D. 0,185cm
coi giao thoa giông sóng dừng
tai vân trung tâm có 1 bó sóng. Điểm dao đông với biên độ 1cm gần O nhất phải nằm trên bó sóng này
khoản cách cần tính là
[tex]1=2cos2\Pi \frac{d}{\lambda }\Rightarrow d_{min}=\frac{\lambda }{6}=0,25cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:23:37 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Biên độ giao thoa là: [tex]2\cos \frac{2\pi x}{\lambda } \Rightarrow \frac{2\pi x_M}{\lambda } = \frac{\pi}{3}+k2\pi \Rightarrow x = (k+\frac{1}{6})\lambda \Rightarrow x_{Mmin}=0,25[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ học
Gửi bởi: Ken1202 trong 03:55:16 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Hình như là 0,125cm mới đúng. Tại [tex]2\pi d/\lambda thì d là hiệu khoảng cách từ M tới 2 nguồn và nó bằng 2OM nên phải chia 0,25 cho 2 nữa chứ