Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 08:57:00 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10921Tiêu đề: [Cần giúp đỡ]Bài tập dao động điều hoà
Gửi bởi: nhaibendtb trong 08:57:00 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Vật [tex]m_{1}[/tex]=100g đặt trên vật [tex]m_{2}[/tex]=300g và hệ vật được gắn vào lò xo có độ cứng k=10N/m,dao dộng điều hoà theo phương ngang.Hệ số ma sát trượt giữa [tex]m_{1}[/tex] và m2 là =0,1,bỏ qua ma sát giữa m2 và mặt sàn,lấy g=pi^2=10m/s .Để m1 không trượt trên m2 trong quá trình dao động của hệ thì biên độ dao động lớn nhất của hệ là:
A.8cm
B.4cm
C.12cm
D.9cm
Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp đỡ]Bài tập dao động điều hoà
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:08:50 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Vật [tex]m_{1}[/tex]=100g đặt trên vật [tex]m_{2}[/tex]=300g và hệ vật được gắn vào lò xo có độ cứng k=10N/m,dao dộng điều hoà theo phương ngang.Hệ số ma sát trượt giữa [tex]m_{1}[/tex] và m2 là =0,1,bỏ qua ma sát giữa m2 và mặt sàn,lấy g=pi^2=10m/s .Để m1 không trượt trên m2 trong quá trình dao động của hệ thì biên độ dao động lớn nhất của hệ là:
A.8cm
B.4cm
C.12cm
D.9cm

chọn HQC gắn với m2. vật m1 chỉ chịu t/d của lực Fmst và Fqt= m2.a
ĐK để m1 không trượt trên m2 là Fmst > Fqt hay
[tex]F_{mst}max \geq F_{qt}max \Leftrightarrow \mu m_1g\geq m_1a_{max}=m_1A\omega ^2=m_1A\frac{K}{m_1+m_2}\Rightarrow A=4cm[/tex]