Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 08:35:47 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10918Tiêu đề: một về dòng điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: cuong93dh trong 08:35:47 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
câu 42 cho khung dây dẫn thẳng gồm 50 vòng dây,diện tích của mỗi vòng s=10 [tex]cm^{2}[/tex] quay ddeuf với tốc độ góc [tex]\omega[/tex]=100 rad/s quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây,trong từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung.suất điện đông trong khung có giá trị hiệu dụng là 50 mV.độ cảm B của từ trường bằng

A 1,4.[tex]10^{-2}[/tex]         B 0,7.[tex]10^{-2}[/tex]    C [tex]10^{-2}[/tex]     D 2.[tex]10^{-2}[/tex] (T)
xin mọi người giúp [-O<
Tiêu đề: Trả lời: một về dòng điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 08:41:50 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
câu 42 cho khung dây dẫn thẳng gồm 50 vòng dây,diện tích của mỗi vòng s=10 [tex]cm^{2}[/tex] quay ddeuf với tốc độ góc [tex]\omega[/tex]=100 rad/s quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây,trong từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung.suất điện đông trong khung có giá trị hiệu dụng là 50 mV.độ cảm B của từ trường bằng

A 1,4.[tex]10^{-2}[/tex]         B 0,7.[tex]10^{-2}[/tex]    C [tex]10^{-2}[/tex]     D 2.[tex]10^{-2}[/tex] (T)
xin mọi người giúp [-O<
Suất điện động hiệu dụng: [tex]E = \frac{NBS\omega }{\sqrt{2}} => B = \frac{E\sqrt{2}}{NS\omega } =0,01414 T[/tex]