Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanh_kha trong 07:59:14 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10917Tiêu đề: Giúp dùm sóng ánh sang - điện xc
Gửi bởi: thanh_kha trong 07:59:14 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
1/ Đoạn mạch gồm RC nối tiếp L,r và R^2=r^2=L/C. Biết U(RC) = 100V. U(Lr)=50V. Tính hệ số công suất? DA: 0,8
2/ Trong Yang, nguồn là khe hẹp cách S1S2 = 1,5m. Màn cách S1S2 = 0,5m. S1S2= 0,5mm. Nếu mở rộng khe đều về 2 phía 1 đoạn 1,2mm thì hệ giao thoa biến mất. Tìm bước sóng DA: 0,4 micromet


Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm sóng ánh sang - điện xc
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:23:27 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
1/ Đoạn mạch gồm RC nối tiếp L,r và R^2=r^2=L/C. Biết U(RC) = 100V. U(Lr)=50V. Tính hệ số công suất? DA: 0,8

[tex]R^2=r^2=Z_LZ_C \Rightarrow R=r[/tex]
và [tex]Z_LZ_C=Rr=R^2[/tex] ( hay URC vuông pha với ULr)
gọi [tex]\varphi[/tex] là góc hợp bởi ULr và I. ta có Ur= ULr. cos [tex]\varphi[/tex]
UR=URC.sin [tex]\varphi[/tex] (do URC vuông pha với ULr)
mà UR=Ur (do R=r) => ULr. cos [tex]\varphi[/tex] = URC.sin [tex]\varphi[/tex] => cos[tex]\varphi[/tex]
hệ số công suất  [tex]cos \varphi '=\frac{U_R+U_r}{U}=\frac{2U_{Lr}cos\varphi }{\sqrt{U_{RC}^2+U_{Lr}Ư^2}}=0,8[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm sóng ánh sang - điện xc
Gửi bởi: khaikull trong 08:30:19 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
1/ Đoạn mạch gồm RC nối tiếp L,r và R^2=r^2=L/C. Biết U(RC) = 100V. U(Lr)=50V. Tính hệ số công suất? DA: 0,8

[tex]R^2=r^2=Z_LZ_C \Rightarrow R=r[/tex]
và [tex]Z_LZ_C=Rr=R^2[/tex] ( hay URC vuông pha với ULr)
gọi [tex]\varphi[/tex] là góc hợp bởi ULr và I. ta có Ur= ULr. cos [tex]\varphi[/tex]
UR=URC.sin [tex]\varphi[/tex] (do URC vuông pha với ULr)
mà UR=Ur (do R=r) => ULr. cos [tex]\varphi[/tex] = URC.sin [tex]\varphi[/tex] => cos[tex]\varphi[/tex]
hệ số công suất  [tex]cos \varphi '=\frac{U_R+U_r}{U}=\frac{2U_{Lr}cos\varphi }{\sqrt{U_{RC}^2+U_{Lr}Ư^2}}=0,8[/tex]em giải tắt thế. a đọc chẳng hiểu j cả


Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm sóng ánh sang - điện xc
Gửi bởi: hoathekiet trong 08:40:06 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
2/ Trong Yang, nguồn là khe hẹp cách S1S2 = 1,5m. Màn cách S1S2 = 0,5m. S1S2= 0,5mm. Nếu mở rộng khe đều về 2 phía 1 đoạn 1,2mm thì hệ giao thoa biến mất. Tìm bước sóng DA: 0,4 micromet
[tex]D=0,5m,D'=1,5m, a=0,5mm, d=1,2mm[/tex]
Muốn hệ giao thoa biến mất thì cần hệ vân dịch chuyển đến vân tối. Tức là
[tex]\Delta x=\frac{i}{2} \Rightarrow \frac{D}{D'}.\frac{d}{2}=\frac{\lambda D}{2a} \Rightarrow \lambda = \frac{a.d}{D'}=\frac{0,5.1,2}{1,5}=0,4[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm sóng ánh sang - điện xc
Gửi bởi: thanh_kha trong 08:53:14 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
1/ Đoạn mạch gồm RC nối tiếp L,r và R^2=r^2=L/C. Biết U(RC) = 100V. U(Lr)=50V. Tính hệ số công suất? DA: 0,8

[tex]R^2=r^2=Z_LZ_C \Rightarrow R=r[/tex]
và [tex]Z_LZ_C=Rr=R^2[/tex] ( hay URC vuông pha với ULr)
gọi [tex]\varphi[/tex] là góc hợp bởi ULr và I. ta có Ur= ULr. cos [tex]\varphi[/tex]
UR=URC.sin [tex]\varphi[/tex] (do URC vuông pha với ULr)
mà UR=Ur (do R=r) => ULr. cos [tex]\varphi[/tex] = URC.sin [tex]\varphi[/tex] => cos[tex]\varphi[/tex]
hệ số công suất  [tex]cos \varphi '=\frac{U_R+U_r}{U}=\frac{2U_{Lr}cos\varphi }{\sqrt{U_{RC}^2+U_{Lr}Ư^2}}=0,8[/tex]
Đề bài là R^2=r^2=L/C chứ đâu phải LC đâu bạn?Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm sóng ánh sang - điện xc
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:54:57 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
1/ Đoạn mạch gồm RC nối tiếp L,r và R^2=r^2=L/C. Biết U(RC) = 100V. U(Lr)=50V. Tính hệ số công suất? DA: 0,8

[tex]R^2=r^2=Z_LZ_C \Rightarrow R=r[/tex]
và [tex]Z_LZ_C=Rr=R^2[/tex] ( hay URC vuông pha với ULr)
gọi [tex]\varphi[/tex] là góc hợp bởi ULr và I. ta có Ur= ULr. cos [tex]\varphi[/tex]
UR=URC.sin [tex]\varphi[/tex] (do URC vuông pha với ULr)
mà UR=Ur (do R=r) => ULr. cos [tex]\varphi[/tex] = URC.sin [tex]\varphi[/tex] => cos[tex]\varphi[/tex]
hệ số công suất  [tex]cos \varphi '=\frac{U_R+U_r}{U}=\frac{2U_{Lr}cos\varphi }{\sqrt{U_{RC}^2+U_{Lr}Ư^2}}=0,8[/tex]
Đề bài là R^2=r^2=L/C chứ đâu phải LC đâu bạn?

[tex]Z_LZ_C=\frac{L}{C}[/tex]bạn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm sóng ánh sang - điện xc
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:58:58 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
2/ Trong Yang, nguồn là khe hẹp cách S1S2 = 1,5m. Màn cách S1S2 = 0,5m. S1S2= 0,5mm. Nếu mở rộng khe đều về 2 phía 1 đoạn 1,2mm thì hệ giao thoa biến mất. Tìm bước sóng DA: 0,4 micromet
[tex]D=0,5m,D'=1,5m, a=0,5mm, d=1,2mm[/tex]
Muốn hệ giao thoa biến mất thì cần hệ vân dịch chuyển đến vân tối. Tức là
[tex]\Delta x=\frac{i}{2} \Rightarrow \frac{D}{D'}.\frac{d}{2}=\frac{\lambda D}{2a} \Rightarrow \lambda = \frac{a.d}{D'}=\frac{0,5.1,2}{1,5}=0,4[/tex]

[tex]\Delta x\Rightarrow \frac{Dd}{D'}[/tex]chứ ạ. em ra 0,8. Quá điêu!
"mở rộng khe đều về 2 phía 1 đoạn 1,2mm " tức là độ rộng của khe là 2,4 mm.
nếu độ rộng của khe là 1,2 mm thì mới ra đc giống đ.án


Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm sóng ánh sang - điện xc
Gửi bởi: hoathekiet trong 09:04:35 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

[tex]\Delta x\Rightarrow \frac{Dd}{D'}[/tex]chứ ạ. em ra 0,8. Quá điêu!
"mở rộng khe đều về 2 phía 1 đoạn 1,2mm " tức là độ rộng của khe là 2,4 mm.
nếu độ rộng của khe là 1,2 mm thì mới ra đc giống đ.án
Đâu, mở rộng về hai phía mà. Khi đó mình coi như nguồn dịch chuyển d/2 về một phía. Khi đó khoảng vân dịch chuyển về phía vân tối i/2. Mình hiểu vậy.

p/s: học lớp mấy mà xưng em vậy? 11 à