Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mr0 trong 07:46:02 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10916Tiêu đề: Bài dao động khó cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Mr0 trong 07:46:02 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang, m=50g, tích điện q= 20nuyC, k=20N/m. Khi vật cân bằng thì ng ta tạo 1 điện trường đều E= 105 V/m trong ko gian bao quanh con lắc có hương dọc trục lò xo trong khoảng thời gian nhỏ t=0,01s và coi trong khoảng thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển. Hỏi sau đó vật dao động với biên độ là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động khó cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:30:08 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang, m=50g, tích điện q= 20nuyC, k=20N/m. Khi vật cân bằng thì ng ta tạo 1 điện trường đều E= 105 V/m trong ko gian bao quanh con lắc có hương dọc trục lò xo trong khoảng thời gian nhỏ t=0,01s và coi trong khoảng thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển. Hỏi sau đó vật dao động với biên độ là bao nhiêu?
lực từ td lên vật có độ lớn là F=qE.
trong khoảng thời gian t<<, lực từ gây ra cho m 1 động lượng P=Ft = mv
=> v
v=v max=[tex]A\omega \Rightarrow A=2 cm[/tex]