Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 10:28:37 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10911Tiêu đề: giúp em bài dao động điều hòa
Gửi bởi: cuong93dh trong 10:28:37 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ 2s và biên độ 10cm. Tại thời điểm t, lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F=0,148N và động lượng của vật lúc đó là p=0,0628 kg.m/s. Khối lượng của vật là
A.250 g B.150g C 100g D.200g
xin mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài dao động điều hòa
Gửi bởi: kydhhd trong 10:54:41 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ 2s và biên độ 10cm. Tại thời điểm t, lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F=0,148N và động lượng của vật lúc đó là p=0,0628 kg.m/s. Khối lượng của vật là
A.250 g B.150g C 100g D.200g
xin mọi người giúp
hướng dẫn bạn làm nhé:
động lượng:P=mv=0,0628---->v=0,0628/m
[tex]F=m\omega ^{2}x=0,148\Rightarrow x=\frac{F}{m\omega ^{2}}[/tex]
[tex]A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\Rightarrow 0,1^{2}=\frac{0.148^{2}}{m^{2}100}+\frac{0,0628^{2}}{m^{2}.10}(do:\omega =\Pi )\Rightarrow m=....[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài dao động điều hòa
Gửi bởi: cuong93dh trong 11:12:02 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
cảm ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài dao động điều hòa
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:31:11 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
cảm ơn thầy
phần "chức danh,ngề ngiệp" ngay bên dưới tên hiển thị có ghi Dvd học 11+ đó bn.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài dao động điều hòa
Gửi bởi: cuong93dh trong 12:22:12 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012


phần "chức danh,ngề ngiệp" ngay bên dưới tên hiển thị có ghi Dvd học 11+ đó bn.


ủa nhưng mà bạn thầy quang dương bảo.............
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=pm