Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toasangnamchau trong 10:12:00 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10909Tiêu đề: Mấy câu lí thuyết cần giải đáp nhanh
Gửi bởi: toasangnamchau trong 10:12:00 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Trả lời đúng sai. (giải thích nếu đc)

câu 1 : Trong mạch dao động điện từ : hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm  = hiệu điện thế giứa 2 đầu tụ điện.

câu 2 : năng lượng các photon ánh sáng là khác nhau

câu 3 : Chiết suất của ánh sáng đơn sắc chỉ phụ thuộc vào bước sóng ( phụ thuộc vào ?)

câu 4 : bức xạ đơn sắc là bức xạ có vận tốc xác định trong chân không

câu 5 : năng lượng từ trường biến thiên cùng pha với năng lượng điện trường

câu 6 : công thoát không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng ( phụ thuộc vào gì ?)

Trả lời
câu 7 : chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính thu đc giải màu biến thiên từ đỏ đến tím, so với vân sáng trung tâm thì đỏ trong tím ngoài hay đỏ ngoài tím trong ? 
câu 8 : Khi tăng nhiệt độ thì ánh sáng càng sáng hay càng tối và bước sóng càng tăng hay càng giảm ?


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu lí thuyết cần giải đáp nhanh
Gửi bởi: traugia trong 11:29:51 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
 Câu 1: Là sai vì nó chỉ bằng nhau với giá trị hiệu dụng còn giá trị tức thời thì ngược pha nhau


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu lí thuyết cần giải đáp nhanh
Gửi bởi: traugia trong 11:33:50 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Câu2 : là đúng bởi các ánh sáng khác nhau có bước sóng khác nhau
Câu 3: Sai : bởi bước sóng của ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào chiết suất mới đúng, chiết suất của một môi trường đối với as đơn sắc phụ thuộc vào hằng số điện môi và độ từ thẩm của môi trường với ánh sáng đơn sắc đó


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu lí thuyết cần giải đáp nhanh
Gửi bởi: traugia trong 11:39:14 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
 Câu 4: là sai : vì mọi bức xạ đơn sắc đều có vận tốc như nhau trong môi trường chân không 3.108 m/s => nếu định nghĩa về  bức xạ đơn sắc là bức xạ có vận tốc xác định trong chân ko là ko đúng.


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu lí thuyết cần giải đáp nhanh
Gửi bởi: traugia trong 11:42:10 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Câu 5: là Sai : Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn biến đổi ngược pha với nhau
Câu 6: là đúng: Công thoát chỉ phụ thuộc vào bản chất của kim loại


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu lí thuyết cần giải đáp nhanh
Gửi bởi: traugia trong 11:48:37 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

câu 7 : chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính thu đc giải màu biến thiên từ đỏ đến tím, so với vân sáng trung tâm thì đỏ trong tím ngoài hay đỏ ngoài tím trong ? 
câu 8 : Khi tăng nhiệt độ thì ánh sáng càng sáng hay càng tối và bước sóng càng tăng hay càng giảm ?
Câu 7: Có vấn đề với đề bài thì phải :
   thứ nhất: trong hiện tượng tán sắc qua Lăng kính ko tồn tại khái niệm vân trung tâm, còn nếu tính trung điểm của dải quang phổ là vân trung tầm thì vân đỏ và tím nằm ở hai biên ngoài
   thứ hai : Nếu trong giao thoa với ánh sáng trắng mới tồn tại khái niệm vân sáng trung tâm => vân đỏ ở ngoài , vân tím ở trong
Câu 8: Khi tăng nhiệt độ của nguồn sáng => ánh sáng phát xạ chuyển dần về vùng ánh sáng có bước sóng ngắn nên bước sóng giảm, còn dĩ nhiên cường độ sáng càng tăng rồi


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu lí thuyết cần giải đáp nhanh
Gửi bởi: qvd4081 trong 12:30:52 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Câu 1: Là sai vì nó chỉ bằng nhau với giá trị hiệu dụng còn giá trị tức thời thì ngược pha nhau
Câu này là đung' chứ  ?  hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm  = hiệu điện thế giứa 2 đầu tụ điện. Đây là người ta đang xét gia' trị hiệu dụng mà


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu lí thuyết cần giải đáp nhanh
Gửi bởi: traugia trong 08:38:07 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
 Từ nào trong đề mà bạn cho rằng giá trị điện áp đề cập đến trong bài là giá trị hiệu dụng ???qvd4081 ??


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu lí thuyết cần giải đáp nhanh
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:10:35 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Từ nào trong đề mà bạn cho rằng giá trị điện áp đề cập đến trong bài là giá trị hiệu dụng ???qvd4081 ??
hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm  = hiệu điện thế giứa 2 đầu tụ điện.
 Cũng giông' như ở may' biến thế vậy . Khi  người ta nói hiệu điên thế "2 đầu" thì là hiệu dung mới phải .


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu lí thuyết cần giải đáp nhanh
Gửi bởi: qvd4081 trong 05:18:05 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Câu 5: là Sai : Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn biến đổi ngược pha với nhau
Mình nghĩ là vuông pha chư :
  [tex]W_{d} = \frac{Q_{0}^{2}.cos^{2}\omega t}{2.C}[/tex]
  [tex]W_{t} = L.\omega ^{2}.Q_{0}^{2}sin^{2}.\omega t / 2[/tex]