Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gunners76 trong 10:11:53 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10908Tiêu đề: Mọi người giúp em bài lý con lắc lò xo
Gửi bởi: gunners76 trong 10:11:53 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc gồm một con lắc lò xo có k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hòa với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 10[tex]\pi[/tex] (s) đầu tien là:
A. 9m                           B.24m                           C. 6m                           D. 1m


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp em bài lý con lắc lò xo
Gửi bởi: kydhhd trong 11:03:38 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc gồm một con lắc lò xo có k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hòa với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 10[tex]\pi[/tex] (s) đầu tien là:
A. 9m                           B.24m                           C. 6m                           D. 1m
chu kì:[tex]T=2\Pi \sqrt{\frac{m}{k}}=0,1\Pi[/tex]
--->t=100T-----S=100.4.6=24m