Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanh_kha trong 10:03:10 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10907Tiêu đề: Giúp dùm dđđh-sóng cơ-điện xc-lượng tử
Gửi bởi: thanh_kha trong 10:03:10 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1/ 1 chất điểm dao động điều hòa trên trục Oy. Ở chính giữa khoảng thời gian ngắn nhất từ biên đến vị trí cân bằng là 40m/s. Khi vật có li độ 10cm thì v=30m/s. Chi kì dao động là? DA: 2pi/(101.căn24)
2/cho 2 nguồn uA=10.cos(100pi.t)cm , uB=20.cos(100pi.t+pi/8) cm. v=2m/s.  AB=0.25m. Trên đoạn AB có bao nhiêu điểm dđ với biên độ 11cm?  Đáp số 50 điểm.   Bài này 2 nguồn lệch pha bất kì và biên độ cũng khác nhau thì làm thế nào vậy các bạn?
3/ 1 nguồn điện xoay chiều u=Ucos(wt+phi), w thay đổi được. Với tần số f1 thì pha ban đầu = pi/9, với f2 thì pha ban đầu là -pi/4. Tổng trờ không đổi trong 2 trường hợp, vậy với f1, hệ số công suất là? DA: 0,84
4/ 1 photon phát ra khi e của H nhảy về L. Bước sóng ngắn hơn bước sóng dài nhất dãy pasen là 7/32 lần. vậy e đã nhảy từ quỹ đạo nào?  DA: P


Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm dđđh-sóng cơ-điện xc-lượng tử
Gửi bởi: kydhhd trong 10:13:57 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1/ 1 chất điểm dao động điều hòa trên trục Oy. Ở chính giữa khoảng thời gian ngắn nhất từ biên đến vị trí cân bằng là 40m/s. Khi vật có li độ 10cm thì v=30m/s. Chi kì dao động là? DA: 2pi/(101.căn24)

thời gian chính giữa... đó là T/8----> [tex]x=A\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow A^{2}=\frac{1}{2}A^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\Rightarrow A^{2}=2\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
[tex]A^{2}=0,1^{2}+\frac{v'^{2}}{\omega ^{2}}\Rightarrow \omega =\sqrt{\frac{2v^{2}-v^{2}}{0,1^{2}}}\Rightarrow T=2\Pi \sqrt{\frac{0,1^{2}}{2.40^{2}-30^{2}}}=0,013s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm dđđh-sóng cơ-điện xc-lượng tử
Gửi bởi: traugia trong 10:25:48 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1/ 1 chất điểm dao động điều hòa trên trục Oy. Ở chính giữa khoảng thời gian ngắn nhất từ biên đến vị trí cân bằng là 40m/s. Khi vật có li độ 10cm thì v=30m/s. Chi kì dao động là? DA: 2pi/(101.căn24)

Ở chính giữa khoảng thời gian ngắn nhất từ biên đến vị trí cân bằng là 40m/s => vị trí đó là : [tex]x =\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]
Sử dụng hệ thức độc lập ta có :
[tex]A^{2} = x^{2} +\frac{v^{2}}{\omega ^{2}} <=> A^{2} = \frac{A^{2} }{2}+\frac{40^{2}}{\omega ^{2}} <=> A^{2} = 2\frac{40^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]  (1)
Khi vật có li độ 10cm thì vận tốc 30m/s ta có :
  [tex]A^{2} = 0,1^{2} +\frac{30^{2}}{\omega ^{2}}[/tex] (2)
Thế (1) vào (2) ta có : [tex]2\frac{40^{2}}{\omega ^{2}} = 0,1^{2} +\frac{30^{2}}{\omega ^{2}}<=>\omega =100\sqrt{23} rad/s <=> T = \frac{\pi }{50\sqrt{23}} s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm dđđh-sóng cơ-điện xc-lượng tử
Gửi bởi: kydhhd trong 10:33:33 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

3/ 1 nguồn điện xoay chiều u=Ucos(wt+phi), w thay đổi được. Với tần số f1 thì pha ban đầu = pi/9, với f2 thì pha ban đầu là -pi/4. Tổng trờ không đổi trong 2 trường hợp, vậy với f1, hệ số công suất là? DA: 0,84

giả sử :[tex]i=Icos(\omega t+\varphi )[/tex]
ở 2 TH tổng trơ không đổi nên chúng cùng hệ số công suất:[tex]cos(\frac{-\Pi }{4}-\varphi )=cos(\frac{\Pi }{9}-\varphi )=\frac{R}{Z}\Rightarrow \varphi =\frac{-5}{72}\Pi \Rightarrow cos(\frac{-\Pi }{4}+\frac{12}{72}\Pi )=0,84[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm dđđh-sóng cơ-điện xc-lượng tử
Gửi bởi: kydhhd trong 10:45:05 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

4/ 1 photon phát ra khi e của H nhảy về L. Bước sóng ngắn hơn bước sóng dài nhất dãy pasen là 7/32 lần. vậy e đã nhảy từ quỹ đạo nào?  DA: P
[tex]\frac{7}{32}\lambda max=\frac{hc}{E4-E3}.\frac{7}{32}=\frac{hc}{En-E2}\Rightarrow \frac{32}{7}(-\frac{1}{16}+\frac{1}{9})=\frac{1}{4}-\frac{1}{n^{2}}\Rightarrow n=6[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm dđđh-sóng cơ-điện xc-lượng tử
Gửi bởi: thanh_kha trong 11:14:36 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Còn bài 2 nữa, bài đó làm sao vậy mọi người?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp dùm dđđh-sóng cơ-điện xc-lượng tử
Gửi bởi: kydhhd trong 11:30:30 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
câu này mình nghĩ chắc đề sai vì mình tính như sau:
bước sóng =4cm
số cức đại giữa 2 nguồn là:
[tex]-25<k\lambda -\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda <25[/tex]
thay số có 13 giá trị của k, xem giao thoa ở đây giống sóng dừng---> có 13 bó sóng. trên 1 bó có 2 điểm dao đông cùng biên độ đối xứng nhau qua bụng sóng---> có 26 điểm