Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 04:50:19 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10899Tiêu đề: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: khaikull trong 04:50:19 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1) 1 vật dao động theo pt [tex]x=2cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})+1[/tex]. trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x=2 cm theo chiều dương mấy lần
A.2   B.3(ĐÁ)

2) AB=15cm. [tex]u_{A}=acos(40\pi t)(cm)[/tex]
[tex]u_{B}=bcos(40\pi t+\pi)(cm)[/tex]
v=40(cm/s). gọi E và F là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AE=EF=FB. tìm số cực đại trên EF
A.4   B.6(ĐÁ)

3)1 động cơ ko đồng bộ 3 pha có hiệu điện thế định mức là 200V. biết rằng công suất động cơ là 5,61 kW. hệ số công suất là 0,85. cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây là
A.10(ĐÁ)   B.14can2    C.30     D.42,4


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: traugia trong 05:06:31 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1) 1 vật dao động theo pt [tex]x=2cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})+1[/tex]. trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x=2 cm theo chiều dương mấy lần
A.2   B.3(ĐÁ)
Chu kì T = 0,4 s
Ở thời điểm ban đầu t = 0 vật ở vị trí : [tex]x_{0} = 1+\sqrt{3} (cm)[/tex] và đang đi theo chiều âm.
Trong 1 giây = 2T + T/2 vật đi qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương chỉ có 2 lần thôi.Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: traugia trong 05:15:51 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
2) AB=15cm. [tex]u_{A}=acos(40\pi t)(cm)[/tex]
[tex]u_{B}=bcos(40\pi t+\pi)(cm)[/tex]
v=40(cm/s). gọi E và F là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AE=EF=FB. tìm số cực đại trên EF
A.4   B.6(ĐÁ)
Bước sóng : lamda = 2cm
Do hai nguồn sóng dao động ngược pha nên trung điểm I của hai nguồn sẽ là một cực tiểu => Cứ cách I một khoảng [tex](k+\frac{1}{2})\frac{\lambda }{2} = (k+\frac{1}{2}) cm[/tex] thì sẽ có một cực đại :
 Xét đoạn IE : [tex]0\leq k+\frac{1}{2}\leq 2,5 <=> -0,5\leq k\leq 2[/tex] => k = 0, 1, 2 Vậy có 3 cực đại trên đoạn IE => trên đoạn EF có 6 cực đạiTiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: khaikull trong 05:18:10 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1) 1 vật dao động theo pt [tex]x=2cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})+1[/tex]. trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x=2 cm theo chiều dương mấy lần
A.2   B.3(ĐÁ)
Chu kì T = 0,4 s
Ở thời điểm ban đầu t = 0 vật ở vị trí : [tex]x_{0} = 1+\sqrt{3} (cm)[/tex] và đang đi theo chiều âm.
Trong 1 giây = 2T + T/2 vật đi qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương chỉ có 2 lần thôi.


mk cũng làm ra 2 lần nhưng đáp án là 3. muk cái đề mk đang làm đáp án chuẩn lém. hì. mk so chưa thấy câu nào có đáp án sai cả. hì. có mấy câu này nên mk thắc mắc


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: khaikull trong 05:23:08 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
2) AB=15cm. [tex]u_{A}=acos(40\pi t)(cm)[/tex]
[tex]u_{B}=bcos(40\pi t+\pi)(cm)[/tex]
v=40(cm/s). gọi E và F là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AE=EF=FB. tìm số cực đại trên EF
A.4   B.6(ĐÁ)
Bước sóng : lamda = 2cm
Do hai nguồn sóng dao động ngược pha nên trung điểm I của hai nguồn sẽ là một cực tiểu => Cứ cách I một khoảng [tex](k+\frac{1}{2})\frac{\lambda }{2} = (k+\frac{1}{2}) cm[/tex] thì sẽ có một cực đại :
 Xét đoạn IE : [tex]0\leq k+\frac{1}{2}\leq 2,5 <=> -0,5\leq k\leq 2[/tex] => k = 0, 1, 2 Vậy có 3 cực đại trên đoạn IE => trên đoạn EF có 6 cực đạiều nhưng đoạn EI=2,5=[tex]\lambda +\frac{\lambda}{4}[/tex] muk. thì tại E và F làm sao là cực đại được


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: traugia trong 05:29:59 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
 bạn cứ vẽ ra thì sẽ thấy thực ra điểm E và F là  cực đại đấy


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: khaikull trong 05:35:20 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
bạn cứ vẽ ra thì sẽ thấy thực ra điểm E và F là  cực đại đấy
ẹc. mk ko hỉu. tại nếu xét từ trung điểm ra thì nó lại ko E và F là cực đại


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: traugia trong 05:39:44 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
 k = 0 nhưng điểm đó đâu có trùng với trung điểm , mà khi k = 0 điểm đó nó cách I một khoảng lamda/4 mà.
Thế này nhá ! mình đếm thủ công để bạn thấy nhá !
 Tính từ I ra : + cực đại thứ nhất cách I: lamda/4 = 0,5 cm
                    + cực đại thứ hai cách I : lamda/4 + lamda/2 = 0,5  + 1 = 1,5 cm
                    + cực đại thứ ba cách I : lamda/4 + lamda/2 + lamda/2 = 0,5 +1+1 = 2,5 cm trùng với vị trí điểm E
=> Rõ ràng trên đoạn IE có 3 cưc đại mừ
                   


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: khaikull trong 05:42:28 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
ak. uh đúng ùi. thanks bạn. hì. bạn giúp mk nốt bài 3 với. bài này mk vẽ hình muk cứ nhầm lẫn. hì. cách vẽ hình thì đúng. tại làm nhiu quá nên cứ nhầm. đầu vẫn nghĩ là trung điểm là cực tiểu muk suy luận lại theo kiểu trung điểm là cực đại. hì


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: qvd4081 trong 05:47:25 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1) 1 vật dao động theo pt [tex]x=2cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})+1[/tex]. trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x=2 cm theo chiều dương mấy lần
A.2   B.3(ĐÁ)
Chu kì T = 0,4 s
Ở thời điểm ban đầu t = 0 vật ở vị trí : [tex]x_{0} = 1+\sqrt{3} (cm)[/tex] và đang đi theo chiều âm.
Trong 1 giây = 2T + T/2 vật đi qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương chỉ có 2 lần thôi.


Không tổng hợp dao động afh bạn ơi , dao động này là tổng hợp của 2 dao động thành phần mà . Chu kỳ dao động của no' không phải là 0,4 mà là 0,8 mà
 


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: khaikull trong 05:48:31 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1) 1 vật dao động theo pt [tex]x=2cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})+1[/tex]. trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x=2 cm theo chiều dương mấy lần
A.2   B.3(ĐÁ)
Chu kì T = 0,4 s
Ở thời điểm ban đầu t = 0 vật ở vị trí : [tex]x_{0} = 1+\sqrt{3} (cm)[/tex] và đang đi theo chiều âm.
Trong 1 giây = 2T + T/2 vật đi qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương chỉ có 2 lần thôi.


Không tổng hợp dao động afh bạn ơi , dao động này là tổng hợp của 2 dao động thành phần mà . Chu kỳ dao động của no' không phải là 0,4 mà là 0,8 mà
 

bạn giải thích rõ hơn cho mk biết với


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: traugia trong 06:36:37 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1) 1 vật dao động theo pt [tex]x=2cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})+1[/tex]. trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x=2 cm theo chiều dương mấy lần
A.2   B.3(ĐÁ)
Chu kì T = 0,4 s
Ở thời điểm ban đầu t = 0 vật ở vị trí : [tex]x_{0} = 1+\sqrt{3} (cm)[/tex] và đang đi theo chiều âm.
Trong 1 giây = 2T + T/2 vật đi qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương chỉ có 2 lần thôi.
Không tổng hợp dao động afh bạn ơi , dao động này là tổng hợp của 2 dao động thành phần mà . Chu kỳ dao động của no' không phải là 0,4 mà là 0,8 mà
:D
Không hiểu à nha !
Với phương trình dao động này được hiểu là : Vị trí cân bằng của vật ko được chọn là vị trí gốc tọa độ nữa mà vị trí cân bằng của vật bây h ở vị trí có tọa độ x = 1cm cơ ! Vật vẫn dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng x  = 1cm với biên độ là 2cm (tọa độ hai vị trí biên bây h là -1 cm và 3 cm ) và chu kì T = 0,4 s, tổng hợp nào ở đây nhỉ?????
Mà tổng hợp kiểu gì chứ nhỉ ??????


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: qvd4081 trong 06:57:01 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1) 1 vật dao động theo pt [tex]x=2cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})+1[/tex]. trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x=2 cm theo chiều dương mấy lần
A.2   B.3(ĐÁ)
Chu kì T = 0,4 s
Ở thời điểm ban đầu t = 0 vật ở vị trí : [tex]x_{0} = 1+\sqrt{3} (cm)[/tex] và đang đi theo chiều âm.
Trong 1 giây = 2T + T/2 vật đi qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương chỉ có 2 lần thôi.
Không tổng hợp dao động afh bạn ơi , dao động này là tổng hợp của 2 dao động thành phần mà . Chu kỳ dao động của no' không phải là 0,4 mà là 0,8 mà
:D
Không hiểu à nha !
Với phương trình dao động này được hiểu là : Vị trí cân bằng của vật ko được chọn là vị trí gốc tọa độ nữa mà vị trí cân bằng của vật bây h ở vị trí có tọa độ x = 1cm cơ ! Vật vẫn dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng x  = 1cm với biên độ là 2cm (tọa độ hai vị trí biên bây h là -1 cm và 3 cm ) và chu kì T = 0,4 s, tổng hợp nào ở đây nhỉ?????
Mà tổng hợp kiểu gì chứ nhỉ ??????
Mình nhầm  dạo này đầu óc nhầm lung tung cả . Rõ ràng trên là dao dộng tổng hợp rùi mà mình nhầm là dao đông thành phần , hj  8-x toi mất thui
 


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mấy bài sóng cơ và dao động
Gửi bởi: khaikull trong 08:06:55 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
đó. làm mk tưởng mk nghĩ sai. mk cũng làm ra 2 nhưng đáp án nó lại ra 3. hì. muk cái đề này mk làm ùi mk so chưa thấy đáp án nào sai cả. đề nào thi thử muk có đáp án sai là y rằng phải có vài cái đáp án sai cơ