Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 04:19:46 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10898Tiêu đề: nhờ thầy cô và các bạn giúp em bài sóng cơ
Gửi bởi: cuong93dh trong 04:19:46 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
câu 11 cho nguồn phát sóng ổn định với tần số f.Hai điểm M,N nằm cùng trên một phương truyền sóng cách nhau 45 cm,luôn dao động vuông pha với nhau.Biết trên đoạn MN,ngoài N còn có 2 điểm dao động vuông pha với M bước sóng [tex]\lambda[/tex] là
A.20 cm. B.45 cm. C.60 cm. D.36 cm
nhờ thầy cô và các bạn giúp [-O<
 


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy cô và các bạn giúp em bài sóng cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:28:17 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
câu 11 cho nguồn phát sóng ổn định với tần số f.Hai điểm M,N nằm cùng trên một phương truyền sóng cách nhau 45 cm,luôn dao động vuông pha với nhau.Biết trên đoạn MN,ngoài N còn có 2 điểm dao động vuông pha với M bước sóng [tex]\lambda[/tex] là
A.20 cm. B.45 cm. C.60 cm. D.36 cm
nhờ thầy cô và các bạn giúp [-O<
 
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9568.msg44259#msg44259


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy cô và các bạn giúp em bài sóng cơ
Gửi bởi: cuong93dh trong 05:13:12 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
ủa vậy mà mình tìm hoài không thấy thank bạn