Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dat trong 04:03:33 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10897Tiêu đề: Một chỗ thắc mắc trong giao thoa song hay!
Gửi bởi: dat trong 04:03:33 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Thầy cô ơi! giúp em với!

pha của sóng trong giao thoa sóng là như thế nào?

kiểu bài. cho phương trình sóng hai nguồn A B tìm những điểm trong khoảng A B dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn, hoặc là cùng pha với trung điểm I của A B thì làm như thế nào ạ

em thắc mắc từ lâu rùi...em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Một chỗ thắc mắc trong giao thoa song hay!
Gửi bởi: traugia trong 04:42:06 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
 Theo mình trong giao thoa sóng :
 1, Tại mỗi điểm có sóng do hai nguồn truyền đến sẽ dao động điều hòa với phương trình dao động là phương trình tổng hợp của hai sóng thành phần do hai nguồn truyền đến => Pha của sóng tại 1 điểm chính là pha của dao động tổng hợp tại điểm đó.
 2, Nếu trường hợp tìm những điểm dao động cùng pha với nguồn ( hoặc với trung điểm I của đoạn thẳng nối hai nguồn ) ( chỉ là trường hợp thuộc đoạn nối hai nguồn ) thì cứ cách điểm đó một số nguyên lần bước sóng thì sẽ lại có một điểm dao động cùng pha.


Tiêu đề: Trả lời: Một chỗ thắc mắc trong giao thoa song hay!
Gửi bởi: cacon194 trong 04:49:27 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
nếu tìm những điểm thuộc AB dao động cực đại và cùng pha với I thường cho 2 nguồn sóng giống nhau , khi đó I là vân cực đại bậc 0 , tiếp đến bậc +-1 sẽ ngược pha với I , +-2 sẽ cùng pha , trong giao thoa sóng và sóng dừng , tất cả các điểm thuộc một bó sóng sẽ dao động cùng pha nhau..


Tiêu đề: Trả lời: Một chỗ thắc mắc trong giao thoa song hay!
Gửi bởi: dat trong 04:28:12 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2012
nhưng mà khi mình viết phương trình sóng tại một điểm do hai nguồn truyền đến thì như sau:
a = 2Acos(wt - pi/namda(d1 + d2) )cos(pi/namda(d1 - d2) ..
vay ta co kết luận được là tất cả các điểm trong khoảng 2 nguồn đều dao động với cung "pha" nên chúng chỉ có cùng một kiểu pha.nên cùng hay không cùng pha với hai nguồn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách 2 nguồn và bước sóng....................
ai giải thích cho em với..!!!!!!!!! :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Một chỗ thắc mắc trong giao thoa song hay!
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:20:36 AM Ngày 12 Tháng Bảy, 2012
nhưng mà khi mình viết phương trình sóng tại một điểm do hai nguồn truyền đến thì như sau:
a = 2Acos(wt - pi/lamda(d1 + d2) )cos(pi/lamda(d1 - d2) ..
vay ta co kết luận được là tất cả các điểm trong khoảng 2 nguồn đều dao động với cung "pha" nên chúng chỉ có cùng một kiểu pha.nên cùng hay không cùng pha với hai nguồn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách 2 nguồn và bước sóng....................
ai giải thích cho em với..!!!!!!!!! :D :DPhương trình sóng tổng hợp :

[tex]u_{M} = 2acos(\omega t -\pi \frac{d_{2}+d_{1}}{\lambda })cos(\pi + \frac{d_{2}-d_{1}}{\lambda })[/tex]

Đại lượng : [tex]a_{M} = 2a|cos(\pi + \frac{d_{2}-d_{1}}{\lambda })|[/tex] đóng vai trò biên độ của dao động tại M.

Như vậy :
+ Nếu [tex]cos(\pi + \frac{d_{2}-d_{1}}{\lambda }) >0[/tex] thì điểm đang xét lệch pha so với nguồn một lượng : [tex]\pi \frac{d_{2}+d_{1}}{\lambda }[/tex]

+ Nếu [tex]cos(\pi + \frac{d_{2}-d_{1}}{\lambda }) <0[/tex] thì điểm đang xét lệch pha so với nguồn một lượng : [tex]\pi \frac{d_{2}+d_{1}}{\lambda } + \pi [/tex]

 Trong các bài toán kiểu này khoảng cách AB không thể cho một cách tùy ý mà phải có điều kiện nhất định .
Cụ thể về vấn đề này xem  tại đây  (http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,18785/)
Tiêu đề: Trả lời: Một chỗ thắc mắc trong giao thoa song hay!
Gửi bởi: dat trong 03:15:51 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2012
thầy ơi...!
thầy có tai liệu nào mà giải chi tiết mấy bài toán tim những điểm trong khoảng nối 2 nguồn có điều kiện cùng hay pha như thế nào đấy với nguồn, với điểm bất kỳ nào đấy trong khoảng 2 nguồn...thầy bảo em với....em cam ơn! ^-^ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Một chỗ thắc mắc trong giao thoa song hay!
Gửi bởi: ngovdang trong 08:23:42 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
Em xem trong tài liệu thầy Dương viết,Em xin hỏi thầy vậy trong trường hợp đề bắt tính số điểm cực đại, cực tiểu trên đoạn nối hai nguồn thì có đếm điểm A, và B không ạ trong trương hợp AB= số nguyên hoặc bán nguyên lần bước sóng. Em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Một chỗ thắc mắc trong giao thoa song hay!
Gửi bởi: ngovdang trong 11:03:28 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
em vẫn có một vấn đề chưa rõ muốn hỏi thầy, trong trường hợp AB=2nlamda, thì điểm M rất gần A là cực đại vậy khi đếm ta có đếm điểm M này không ạ.
Cụ thể: trong giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với bước song lamda=2cm, khoảng cách giữa hai nguồn là 20cm. Số điểm cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn là bao nhiêu?
Đáp án là 21 hay 19 ạ.