Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kokomi trong 02:53:22 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10894Tiêu đề: giúp e bài điện
Gửi bởi: kokomi trong 02:53:22 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Một doanh nghiệp sản suất sử dụng trạm phát điện riêng phục vụ cho sản suất. Ở nơi phát người ta truyền công suất truyền tải điện năng là 1,2 MW dưới điện áp 6 kV. Điện trở của đường dây truyền tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ là 4,5Ω. Giá điện hiện nay là 1200 đồng/1kWh cho điện sinh hoạt và 850 đồng/1kWh cho điện sản suất thì trung bình trong 1 tháng (30 ngày ), số tiền doanh nghiệp bỏ ra để khấu hao là   
   A. 110 160 000 đồng.    B. 152 550 000 đồng.    C. 73 440 000 đồng.     D. 155 520 000 đồng.Tiêu đề: Trả lời: giúp e bài điện
Gửi bởi: cacon194 trong 04:45:26 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
thầy cô , các bạn vào giải giúp nào


Tiêu đề: Trả lời: giúp e bài điện
Gửi bởi: traugia trong 04:57:59 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Một doanh nghiệp sản suất sử dụng trạm phát điện riêng phục vụ cho sản suất. Ở nơi phát người ta truyền công suất truyền tải điện năng là 1,2 MW dưới điện áp 6 kV. Điện trở của đường dây truyền tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ là 4,5Ω. Giá điện hiện nay là 1200 đồng/1kWh cho điện sinh hoạt và 850 đồng/1kWh cho điện sản suất thì trung bình trong 1 tháng (30 ngày ), số tiền doanh nghiệp bỏ ra để khấu hao là   
   A. 110 160 000 đồng.    B. 152 550 000 đồng.    C. 73 440 000 đồng.     D. 155 520 000 đồng.
Công suất hao phí trên đường dây là : [tex]P_{hp} =\frac{P^{2}R}{U^{2}} =180kW[/tex]
=> Năng lượng điện hao phí trong một tháng là : W = 180.30.24 =129600 kWh
=> Số tiền khấu hao ( tạm hiểu là trả tiền mà ko được dùng ): t = W.850 = 110160000 đồng