Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ctckvl trong 12:34:44 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10893Tiêu đề: Giúp mình bài Điện với
Gửi bởi: ctckvl trong 12:34:44 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1/ Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp một hiệu điện thế u = U0cos(100 pi t +pi) V.
 Biết cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung C thay đổi được trong khoảng từ 0 (F) đến 10^-6/L (F)
 (F). Điều chỉnh giá trị của C sao cho hiệu điện thế trên tụ đạt cực đại. Hỏi độ lệch pha giữa hiệu điện thế toàn mạch và hiệu điện thế trên hai đầu tụ điện có thể là bao nhiêu?
A. 15   B. 30   C. 45   D. 60  độ
2/
PC   2.   Lần   lượt   đặt   các   điện   áp   xoay   chiều
[tex]u1=U\sqrt{2}cos(50\pi t+\varphi 1)[/tex]
[tex]u2=U\sqrt{2}cos(60\pi t+\varphi 2)[/tex]
[tex]u3=U\sqrt{2}cos(100\pi t+\varphi 3)[/tex]
  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và
 tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ trên R có giá trị lần lượt là P1, P2, P1/2  . So sánh P1 và P2, ta có:
A. P1  = P2.   B. P1  > P2.   C. P1  < P2.   D. B hoặc C


Giúp mình với.Cám ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài Điện với
Gửi bởi: cacon194 trong 04:37:10 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Câu 2. đoạn mạch chỉ có r và l , P=U^2.r/(r^2+(l.w0^2)
suy ra P tỉ lệ nghịch với w , >> P1>P2


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài Điện với
Gửi bởi: mizu_pro trong 08:34:41 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Câu 2. đoạn mạch chỉ có r và l , P=U^2.r/(r^2+(l.w0^2)
suy ra P tỉ lệ nghịch với w , >> P1>P2bạn đọc kĩ lại đề xem
   mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp
như vậy thì ko thể kết luận P tỉ lệ nghịch với [tex]\omega [/tex] được.
Đề này lạ quá mình chưa gặp bao giờ.đọc chảng hiểu gì cả mhu-) mhu-) mhu-)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài Điện với
Gửi bởi: qvd4081 trong 09:05:36 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
1/ Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp một hiệu điện thế u = U0cos(100 pi t +pi) V.
 Biết cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung C thay đổi được trong khoảng từ 0 (F) đến 10^-6/L (F)
 (F). Điều chỉnh giá trị của C sao cho hiệu điện thế trên tụ đạt cực đại. Hỏi độ lệch pha giữa hiệu điện thế toàn mạch và hiệu điện thế trên hai đầu tụ điện có thể là bao nhiêu?
A. 15   B. 30   C. 45   D. 60  độ
2/
PC   2.   Lần   lượt   đặt   các   điện   áp   xoay   chiều
[tex]u1=U\sqrt{2}cos(50\pi t+\varphi 1)[/tex]
[tex]u2=U\sqrt{2}cos(60\pi t+\varphi 2)[/tex]
[tex]u3=U\sqrt{2}cos(100\pi t+\varphi 3)[/tex]
  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và
 tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ trên R có giá trị lần lượt là P1, P2, P1/2  . So sánh P1 và P2, ta có:
A. P1  = P2.   B. P1  > P2.   C. P1  < P2.   D. B hoặc C


Giúp mình với.Cám ơn.
omeega1  =50pi
 P=P1=[tex]\frac{U^{2}.R}{Z1} = \frac{U^{2}.R}{R^{2}+ (Z_{l1}-Z_{c1})^{2}}[/tex]
omega3=  100 , >> [tex]Z_{l3}=2Z_{l1}[/tex]     ;  [tex]Z_{c3}=Z_{c1} /2[/tex]P=P3= [tex]\frac{U^{2}.R}{Z3} = \frac{U^{2}.R}{R^{2}+ (Z_{l3}-Z_{c3})^{2}}[/tex]
Mà P3=P1/2 . Vậy Z3=2Z1 . Khi omega càng tăng thì Z càng tăng , Vậy  P càng giảm ( xet trong khoang tu 50pi> 100pi  thui nha )
  Vậy khi omega2= 60pi thi P2<p1


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài Điện với
Gửi bởi: cacon194 trong 12:23:17 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Câu 2. đoạn mạch chỉ có r và l , P=U^2.r/(r^2+(l.w0^2)
suy ra P tỉ lệ nghịch với w , >> P1>P2bạn đọc kĩ lại đề xem
   mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp
như vậy thì ko thể kết luận P tỉ lệ nghịch với [tex]\omega [/tex] được.
Đề này lạ quá mình chưa gặp bao giờ.đọc chảng hiểu gì cả mhu-) mhu-) mhu-)
ừ chết . hì , mình đọc thiếu đề , sorry bạn nhé