Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: giacmoxanh trong 12:07:51 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10891Tiêu đề: hạt nhân khó
Gửi bởi: giacmoxanh trong 12:07:51 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
cho biết khối lượng của electron và của poozitron đều bằng [tex]0.511 MeV/c^{2}[/tex]. trong quắ trình va chạm trực diện giữa một electron và một pozitron. có sự hủy cặp tạo thành hai photon có năng lượng đều bằng 2.0 MeV chuyển động theo hai chiều ngược nhau. động năng của hai hạt trước khi va chạm tính theo MeV là
A 1.489
B 0.745
C 2.98
D 2.235


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:31:34 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
PHẢI SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TÌM KIẾM TRƯỚC KHI HỎI. (NHẮC NHỞ LẦN 2)

Xem bài giải tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5391).

TOPIC HỎI BÀI ĐÃ CÓ TRÊN FORUM NÊN BỊ KHÓA LẠI, SAU NÀY SẼ XÓA ĐI.