Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: giacmoxanh trong 12:02:05 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10890Tiêu đề: sóng cơ học cần giúp
Gửi bởi: giacmoxanh trong 12:02:05 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
phương trình sóng của hai nguồn A, B trên mặt thoáng là [tex]u_{a}=u_{b}-4cos(\omega t) mm[/tex]
tốc độ truyền sóng là 15m/s . xét hai điểm [tex]M_{1} và M_{2}[/tex] nằm trên cùng một elip nhận A, B làm tiêu điểm, biết [tex]AM_{1}- BM_{1}= 1cm; AM_{2}-BM_{2}=3.5cm[/tex] và xem biên độ sóng không đối khi lan truyền tại thời điểm [tex]M_{1}[/tex] có li độ 3mm, thì li độ của [tex]M_{2}[/tex] theo mm là
A 3
B -3
C [tex]-\sqrt{3}[/tex]
D [tex]-3\sqrt{3}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ học cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:20:03 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
BẠN NÊN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TÌM KIẾM TRƯỚC KHI HỎI.

Xem bài giải của thầy Dương tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9201).

Và tham khảo một bài tương tự tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8715).

Topic này hỏi câu đã có trên Forum nên sẽ bị khóa lại. Sau này sẽ xóa đi.