Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 11:23:46 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10889Tiêu đề: Bài tập quãng đường cần giúp đỡ
Gửi bởi: arikirin trong 11:23:46 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Một vật dd với pt [tex]x=4\sqrt{2}sin(5\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex].Tính quãng đường vật đi được tù thời điểm t1=1/10 s đến t2=6s
em tính ra 333.8cm nhưng đáp án 331,4s.mong mọi ngươì giúp em vớiTiêu đề: Trả lời: Bài tập quãng đường cần giúp đỡ
Gửi bởi: cuong93dh trong 02:42:08 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Một vật dd với pt [tex]x=4\sqrt{2}sin(5\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex].Tính quãng đường vật đi được tù thời điểm t1=1/10 s đến t2=6s
em tính ra 333.8cm nhưng đáp án 331,4s.mong mọi ngươì giúp em với


ta có T=0,4 s và t2-t1=5,9 S=14T+T/2+T/4=14A+2A+s
s=2A-A[tex]\sqrt{2}[/tex]
=>S=60A-A[tex]\sqrt{2}[/tex]=331,41