Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 08:31:24 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10884Tiêu đề: giúp em bài hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: cuong93dh trong 08:31:24 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
câu 5 một khối chất phóng xạ sau đúng 1 tuần thì còn lại 75% khối lượng chất phóng xạ ban đầu.Hằng số phóng xạ chất đó bằng
A,. 4,7 6 .l 0^-7         B 4,11.10^-3                         C.4,42.I0^-5                  D. 5,12.10^-9    (S^-1)
nhờ thầy cô và các bạn giúp [-O<


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: photon01 trong 08:55:51 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
câu 5 một khối chất phóng xạ sau đúng 1 tuần thì còn lại 75% khối lượng chất phóng xạ ban đầu.Hằng số phóng xạ chất đó bằng
A,. 4,7 6 .l 0^-7         B 4,11.10^-3                         C.4,42.I0^-5                  D. 5,12.10^-9    (S^-1)
nhờ thầy cô và các bạn giúp [-O<
Áp dụng công thức định luật phóng xạ:
[tex]m=m_{0}.e^{-\lambda .t}=\frac{3}{4}.m_{0}\Leftrightarrow e^{\lambda t}=\frac{4}{3}\Leftrightarrow \lambda .t=ln\frac{4}{3}\Leftrightarrow \lambda =\frac{ln\frac{4}{3}}{t}=\frac{ln\frac{4}{3}}{7.24.3600}\approx 4,76.0^{-7}s^{-1}[/tex]