Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhoknhonhinho trong 07:59:42 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10883Tiêu đề: tìm số dao động cực đại
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 07:59:42 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B,cách nhau 1 khoảng AB=12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng landa=1,6cm. C và D là 2 diểm khác nhau trên mặt nước,cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O của AB 1 khoảng 8cm.Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đôạn AB là
 A.3       B.10                 C.5              D.6
em làm ra là 5 nhưng đáp án là 6
mọi người giải giúp e với ạ


Tiêu đề: Trả lời: tìm số dao động cực đại
Gửi bởi: photon01 trong 08:20:28 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau A và B,cách nhau 1 khoảng AB=12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng landa=1,6cm. C và D là 2 diểm khác nhau trên mặt nước,cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O của AB 1 khoảng 8cm.Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đôạn AB
 A.3       B.10                 C.5              D.6
em làm ra là 5 nhưng đáp án là 6
mọi người giải giúp e với ạ
Hai điểm C, D là ở hai phía so với đoạn AB. Ta chỉ cần tính trên nửa đoạn CD tức là từ O đến C rồi nhân đôi sẽ có được đáp án cần tìm.
Những điểm dao động cùng pha với nguồn thoả mãn điều kiện: [tex]d=k.\lambda[/tex]
Ta có:[tex]AO\leq d\leq \sqrt{AO^{2}+OC^{2}}\Leftrightarrow 6\leq k.1,6\leq 10\Leftrightarrow \frac{6}{1,6}\leq k\leq \frac{10}{1,6}\Leftrightarrow 3,75\leq k\leq 6,25\rightarrow k=4,5,6[/tex]
Vậy nửa đoạn thẳng có 3 điểm thì cả đoạn thẳng có 6 điểm.