Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tieuquy_tantn trong 10:24:44 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10875Tiêu đề: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 10:24:44 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Cường độ dòng điện tức thời chay qua 1 đoạn mạch xoay chieu la i=4cos(20[tex]\small \prod{}[/tex]t) tại thời điểm t1 cđdđ bằng -2A và đang giảm.tại thời điểm t2=t1+0.025s cương độ dòng diên bằng bao nhiêu? em cảm ơn nhiều. ^-^


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:35:55 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
0,025s = T/4
[tex]i_2=-\cos \frac{\pi}{6} = -2\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 10:41:22 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
0,025s = T/4
[tex]i_2=-\cos \frac{\pi}{6} = -2\sqrt{3}[/tex]

bạn cho mình hỏi là mih dug dường tròn giải.luc i=-2 A là góc phần tư thú mấy thế?thứ 2 hay thứ 3


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 10:45:04 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
0,025s = T/4
[tex]i_2=-\cos \frac{\pi}{6} = -2\sqrt{3}[/tex]

theo mk nghĩ tại t1 vị trí x=-2 và đang giảm nghĩa là đi theo chiều dương và hướng về VTCB
vậy từ vị trí t1 đi thêm 1 đoạn [tex]\Delta t=0.025=\frac{T}{4}=\frac{T}{12}+\frac{T}{6}[/tex]
vậy thì tại t2 thì [tex]x=2\sqrt{3}[/tex] và đi theo chiều dương

mọi người cho thêm ý kiến. mk làm theo sơ đồ chứ ko làm theo đướng tròn


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:50:48 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
0,025s = T/4
[tex]i_2=-\cos \frac{\pi}{6} = -2\sqrt{3}[/tex]

bạn cho mình hỏi là mih dug dường tròn giải.luc i=-2 A là góc phần tư thú mấy thế?thứ 2 hay thứ 3
Góc phần tư thứ 2.


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:54:38 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
0,025s = T/4
[tex]i_2=-\cos \frac{\pi}{6} = -2\sqrt{3}[/tex]

theo mk nghĩ tại t1 vị trí x=-2 và đang giảm nghĩa là đi theo chiều dương và hướng về VTCB
vậy từ vị trí t1 đi thêm 1 đoạn [tex]\Delta t=0.025=\frac{T}{4}=\frac{T}{12}+\frac{T}{6}[/tex]
vậy thì tại t2 thì [tex]x=2\sqrt{3}[/tex] và đi theo chiều dương

mọi người cho thêm ý kiến. mk làm theo sơ đồ chứ ko làm theo đướng tròn

Đang giảm nên phải đi theo chiều âm chứ. Còn bạn đang hiểu là độ lớn đang giảm


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 11:01:11 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
0,025s = T/4
[tex]i_2=-\cos \frac{\pi}{6} = -2\sqrt{3}[/tex]

theo mk nghĩ tại t1 vị trí x=-2 và đang giảm nghĩa là đi theo chiều dương và hướng về VTCB
vậy từ vị trí t1 đi thêm 1 đoạn [tex]\Delta t=0.025=\frac{T}{4}=\frac{T}{12}+\frac{T}{6}[/tex]
vậy thì tại t2 thì [tex]x=2\sqrt{3}[/tex] và đi theo chiều dương

mọi người cho thêm ý kiến. mk làm theo sơ đồ chứ ko làm theo đướng tròn

Đang giảm nên phải đi theo chiều âm chứ. Còn bạn đang hiểu là độ lớn đang giảm

nhưng theo mk thì I phải xét theo độ lớn chứ. làm j có I âm đâu. vậy phải theo chiều dương chứ. mọi ng cho thêm ý kiến


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:02:57 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
0,025s = T/4
[tex]i_2=-\cos \frac{\pi}{6} = -2\sqrt{3}[/tex]

theo mk nghĩ tại t1 vị trí x=-2 và đang giảm nghĩa là đi theo chiều dương và hướng về VTCB
vậy từ vị trí t1 đi thêm 1 đoạn [tex]\Delta t=0.025=\frac{T}{4}=\frac{T}{12}+\frac{T}{6}[/tex]
vậy thì tại t2 thì [tex]x=2\sqrt{3}[/tex] và đi theo chiều dương

mọi người cho thêm ý kiến. mk làm theo sơ đồ chứ ko làm theo đướng tròn

Đang giảm nên phải đi theo chiều âm chứ. Còn bạn đang hiểu là độ lớn đang giảm

mình ngĩ là -Io >-2 chứ.nên đang giảm thì phải là từ biên âm ve vtcb.mình làm như bạn ở trên ra 2can3.xin mọi người cho them y kiến


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:05:13 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
0,025s = T/4
[tex]i_2=-\cos \frac{\pi}{6} = -2\sqrt{3}[/tex]

theo mk nghĩ tại t1 vị trí x=-2 và đang giảm nghĩa là đi theo chiều dương và hướng về VTCB
vậy từ vị trí t1 đi thêm 1 đoạn [tex]\Delta t=0.025=\frac{T}{4}=\frac{T}{12}+\frac{T}{6}[/tex]
vậy thì tại t2 thì [tex]x=2\sqrt{3}[/tex] và đi theo chiều dương

mọi người cho thêm ý kiến. mk làm theo sơ đồ chứ ko làm theo đướng tròn

Đang giảm nên phải đi theo chiều âm chứ. Còn bạn đang hiểu là độ lớn đang giảm

nhưng theo mk thì I phải xét theo độ lớn chứ. làm j có I âm đâu. vậy phải theo chiều dương chứ. mọi ng cho thêm ý kiến

mình cũng nghĩ như vậy dấu (-) chỉ thể hiên toạ độ thôi..con giá trik vẫn là dương..i từ góc phần tư thứ 3 sang thư 4


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:06:45 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Đây là dòng xoay chiều mà. I âm là điều rất hiển nhiên.


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 11:07:03 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
vì theo ct ta có [tex]Q_{0}=\sqrt{q^{2}+\frac{i^2}{\omega ^{2}}}[/tex]
bạn thử tính theo công thức đó ùi suy ra q ùi áp zo đường tròn của bạn đi


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:09:27 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
vì theo ct ta có [tex]Q_{0}=\sqrt{q^{2}+\frac{i^2}{\omega ^{2}}}[/tex]
bạn thử tính theo công thức đó ùi suy ra q ùi áp zo đường tròn của bạn đi
Công thức này để làm gì vậy. Dù bạn có tính thế này thì có suy ra được dấu của I không?
i bình phương nên khi khai căn có 2 nghiệm trái dấu thì bạn xét kiểu sao?


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:10:14 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
vì theo ct ta có [tex]Q_{0}=\sqrt{q^{2}+\frac{i^2}{\omega ^{2}}}[/tex]
bạn thử tính theo công thức đó ùi suy ra q ùi áp zo đường tròn của bạn đi

đâu cần bạn bàn wan trọng đây là xác định vị trí thôi rồi đi them pi/2 thôi.mình vẩn nghĩ là từ vtbien âm ve vtcb


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:15:04 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Đây là dòng xoay chiều mà. I âm là điều rất hiển nhiên.
theo bạn thì -Io< -2 ư?


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 11:19:21 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
vì theo ct ta có [tex]Q_{0}=\sqrt{q^{2}+\frac{i^2}{\omega ^{2}}}[/tex]
bạn thử tính theo công thức đó ùi suy ra q ùi áp zo đường tròn của bạn đi
Công thức này để làm gì vậy. Dù bạn có tính thế này thì có suy ra được dấu của I không?
i bình phương nên khi khai căn có 2 nghiệm trái dấu thì bạn xét kiểu sao?tại tại t1 thì [tex]q=-\frac{Q_{0}}{2}[/tex] và đang giảm nghĩa là đang hướng về VTCB
do i giống như gia tốc a ở dao động điều hòa
vậy nên i sẽ nhanh pha hơn q 1 góc là [tex]\pi[/tex] vậy góc ở pt của q sẽ là góc [tex]-\pi[/tex]. muk pha ban đầu âm thì tất nhiên q sẽ theo chiều dương và hướng về VTCB ùi khi đó sẽ tới vị trí [tex]2\sqrt{3}[/tex] theo chiều dương

còn th [tex]q=+\frac{Q_{0}}{2}[/tex] thì v vẫn theo chiều dương và khi đó vẫn trở về vị trí [tex]2\sqrt{3}[/tex] nhưng theo chiều âm


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:21:03 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Thui tóm lại đó là ý kiến của mình.
Mong thầy cô chỉ thêm.
Bạn đang hiểu nhầm sang độ lớn đó.
i được biểu diễn bằng hàm số cos như bạn đã viết trên kia thì có lúc nó âm là hiển nhiên.
Và -Io < -2 cũng ... hiển nhiên


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 11:21:50 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
nói chung theo 2 th thì chiều khác nhau nhưng vị trí vẫn là [tex]2\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:21:59 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
vì theo ct ta có [tex]Q_{0}=\sqrt{q^{2}+\frac{i^2}{\omega ^{2}}}[/tex]
bạn thử tính theo công thức đó ùi suy ra q ùi áp zo đường tròn của bạn đi
Công thức này để làm gì vậy. Dù bạn có tính thế này thì có suy ra được dấu của I không?
i bình phương nên khi khai căn có 2 nghiệm trái dấu thì bạn xét kiểu sao?tại tại t1 thì [tex]q=-\frac{Q_{0}}{2}[/tex] và đang giảm nghĩa là đang hướng về VTCB
do i giống như gia tốc a ở dao động điều hòa
vậy nên i sẽ nhanh pha hơn q 1 góc là [tex]\pi[/tex] vậy góc ở pt của q sẽ là góc [tex]-\pi[/tex]. muk pha ban đầu âm thì tất nhiên q sẽ theo chiều dương và hướng về VTCB ùi khi đó q sẽ tới vị trí [tex]2\sqrt{3}[/tex] theo chiều dương

còn th [tex]q=+\frac{Q_{0}}{2}[/tex] thì v vẫn theo chiều dương và khi đó vẫn trở về vị trí [tex]2\sqrt{3}[/tex] nhưng theo chiều âm


cái này bây giờ mih mới biêt  ng ta nói dòng ddien xoay chieu thôi mà,,i  giống như a là ntn bạn?


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:23:12 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
vì theo ct ta có [tex]Q_{0}=\sqrt{q^{2}+\frac{i^2}{\omega ^{2}}}[/tex]
bạn thử tính theo công thức đó ùi suy ra q ùi áp zo đường tròn của bạn đi
Công thức này để làm gì vậy. Dù bạn có tính thế này thì có suy ra được dấu của I không?
i bình phương nên khi khai căn có 2 nghiệm trái dấu thì bạn xét kiểu sao?tại tại t1 thì [tex]q=-\frac{Q_{0}}{2}[/tex] và đang giảm nghĩa là đang hướng về VTCB
do i giống như gia tốc a ở dao động điều hòa
vậy nên i sẽ nhanh pha hơn q 1 góc là [tex]\pi[/tex] vậy góc ở pt của q sẽ là góc [tex]-\pi[/tex]. muk pha ban đầu âm thì tất nhiên q sẽ theo chiều dương và hướng về VTCB ùi khi đó sẽ tới vị trí [tex]2\sqrt{3}[/tex] theo chiều dương

còn th [tex]q=+\frac{Q_{0}}{2}[/tex] thì v vẫn theo chiều dương và khi đó vẫn trở về vị trí [tex]2\sqrt{3}[/tex] nhưng theo chiều âm

i nhanh pha hơn q góc pi à? Nhầm rồi bạn.
Theo như bạn muốn lấy sự tương ứng thì q là li độ, còn i là vận tốc.


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:26:26 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Thui tóm lại đó là ý kiến của mình.
Mong thầy cô chỉ thêm.
Bạn đang hiểu nhầm sang độ lớn đó.
i được biểu diễn bằng hàm số cos như bạn đã viết trên kia thì có lúc nó âm là hiển nhiên.
Và -Io < -2 cũng ... hiển nhiên
mình vẫn chưa hiểu,,-Io là toạ độ thôi mà, giá trị của nó vẫn la Io.nên 2<Io


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 11:27:09 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
ak ko. Imax thì phải ở VTB khi đó q max. chứ. zay ko nhầm dc
muk nếu giải theo cách giải trên của mk thì [tex]\varphi _{q}=-\frac{\pi}{2}[/tex]
thì đáp án là [tex]2\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:32:33 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
haiz như thế này không đi đến đâu,có lẽ chugs ta cần thầy cô giải đáp


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:35:20 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
ak nhầm đúng ùi nếu giả dụ theo sóng điện từ thì ở VTCB là Imax. zay nên theo chiều âm đi ra biên. hì nhớ nhầm. thanks bạn hoathekiet. tl 1 lúc nhận ra dc ối điều. hì. nhưng mk cũng ko hỉu tại sao I lại dc xét theo dấu

ỏ đây mình xét 1 đối tượng là i thôi bạn ak,chọn trục i là trục ox thi i max vẩn la 2 biên.nghĩ như bạn là sai đó


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 11:39:00 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
ak nhầm đúng ùi nếu giả dụ theo sóng điện từ thì ở VTCB là Imax. zay nên theo chiều âm đi ra biên. hì nhớ nhầm. thanks bạn hoathekiet. tl 1 lúc nhận ra dc ối điều. hì. nhưng mk cũng ko hỉu tại sao I lại dc xét theo dấu

ỏ đây mình xét 1 đối tượng là i thôi bạn ak,chọn trục i là trục ox thi i max vẩn la 2 biên.nghĩ như bạn là sai đó

mk vẫn nhất quyết theo đáp án [tex]2\sqrt{3}[/tex]. hì. mặc dù chưa biết đúng sai.

mong thầy cô zo giải cho em với xem em làm đúng hay sai. có dc giả dụ theo sóng điện từ ko ạ. hì.
và nếu em sai thì mong thầy cô giải cặn kẽ cho em là tại sao i ko xét theo độ lớn ạ


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: havang1895 trong 11:40:29 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
haiz như thế này không đi đến đâu,có lẽ chugs ta cần thầy cô giải đáp

hoathekiet đúng rồi đó em nà, giảm ở đây tính đến dấu, còn nếu nói đến độ lớn như em thì đề sẽ nêu rõ là độ lớn của i đang giảm.


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:41:44 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
ak nhầm đúng ùi nếu giả dụ theo sóng điện từ thì ở VTCB là Imax. zay nên theo chiều âm đi ra biên. hì nhớ nhầm. thanks bạn hoathekiet. tl 1 lúc nhận ra dc ối điều. hì. nhưng mk cũng ko hỉu tại sao I lại dc xét theo dấu

ỏ đây mình xét 1 đối tượng là i thôi bạn ak,chọn trục i là trục ox thi i max vẩn la 2 biên.nghĩ như bạn là sai đó

mk vẫn nhất quyết theo đáp án [tex]2\sqrt{3}[/tex]. hì. mặc dù chưa biết đúng sai.

mong thầy cô zo giải cho em với xem em làm đúng hay sai. có dc giả dụ theo sóng điện từ ko ạ. hì.
và nếu em sai thì mong thầy cô giải cặn kẽ cho em là tại sao i ko xét theo độ lớn ạ

mình cũng làm ra vậy,k biêt hiểu sai chỗ nào?


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 11:42:46 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
hazzz. thật khó hiểu với bài này. tại em chưa bao giờ làm muk lại xét theo kiểu i âm thế này. khó hiểu quá.


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:44:58 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
haiz như thế này không đi đến đâu,có lẽ chugs ta cần thầy cô giải đáp

hoathekiet đúng rồi đó em nà, giảm ở đây tính đến dấu, còn nếu nói đến độ lớn như em thì đề sẽ nêu rõ là độ lớn của i đang giảm.

vậy là giả sủ -Io= -4A thì lúc này -2>-4 ak? em k hiểu là dấu - ở đây là gi?,nếu toạ độ thi -4 vẫn lớn hơn mà mong thầy cô giải thích giùm. ^-^


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 11:46:20 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
nếu xét dấu thì -2>-4 là đúng ùi bạn. tại mk xét theo kiểu độ lớn
thui muộn ùi e đi ngủ đây. pp mọi người. sáng mai em lại vào xem kết quả thế nào. cái này cần nhiu thầy cô giải đáp thì em mới rút được kinh nghiệm. hì. pp gút nai mọi người


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: tieuquy_tantn trong 11:49:26 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
nếu xét dấu thì -2>-4 là đúng ùi bạn. tại mk xét theo kiểu độ lớn
thui muộn ùi e đi ngủ đây. pp mọi người. sáng mai em lại vào xem kết quả thế nào. cái này cần nhiu thầy cô giải đáp thì em mới rút được kinh nghiệm. hì. pp gút nai mọi người

thế dấu - ở đây mang ý nghĩa j..mai mình lên đường rồi ma vẫn còn nhiều thác mắc,chúc  bạn sức khoe, thi tốt nha


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: qvd4081 trong 03:46:36 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Cường độ dòng điện tức thời chay qua 1 đoạn mạch xoay chieu la i=4cos(20[tex]\small \prod{}[/tex]t) tại thời điểm t1 cđdđ bằng -2A và đang giảm.tại thời điểm t2=t1+0.025s cương độ dòng diên bằng bao nhiêu? em cảm ơn nhiều. ^-^
Bài này dùng vecto quay ra luôn mà  : I= 2[tex]\sqrt{3}[/tex]  và đang tăng ,Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 09:49:08 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Cường độ dòng điện tức thời chay qua 1 đoạn mạch xoay chieu la i=4cos(20[tex]\small \prod{}[/tex]t) tại thời điểm t1 cđdđ bằng -2A và đang giảm.tại thời điểm t2=t1+0.025s cương độ dòng diên bằng bao nhiêu? em cảm ơn nhiều. ^-^
Bài này dùng vecto quay ra luôn mà  : I= 2[tex]\sqrt{3}[/tex]  và đang tăng ,ze. đã có ng đồng tình với ý kiến của mk. hì

muk thầy cô ơi nếu theo em nghĩ bài này muk xét theo dấu như bạn hoathekiet thì chỉ có 1 lần I đạt max. vậy làm sao là dòng điện xoay chiều được (vì trong 1 chu kỳ dòng điện sẽ đổi chiều vậy sẽ có 2 lần I max). e vẫn nhất quyết đáp án là [tex]2\sqrt{3}[/tex]. mọi ng cho thêm ý kiến với ạ


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:06:28 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Hix. Bài này vẫn chưa ngã ngũ à.
Tóm lại là [tex]I = -2\sqrt{3}[/tex] và như vậy thì nó cũng .... đang tăng.
Đừng có nhầm qua độ lớn chứ.


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 10:17:16 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Hix. Bài này vẫn chưa ngã ngũ à.
Tóm lại là [tex]I = -2\sqrt{3}[/tex] và như vậy thì nó cũng .... đang tăng.
Đừng có nhầm qua độ lớn chứ.

hì,ư nhưng ở trên cũng có ng cùng quan điểm với mk. hì. nên chưa ngã dc. hì


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:33:58 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Thông thường đề bài như vậy thì ta hiểu là độ lớn của cường độ dòng điện đang giảm. Những bài sóng cơ cùng dạng thì người ta cũng hiểu như vậy mà.

Cho nên bài này tôi nghĩ giải như khakull là okay rồi đó.


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:48:23 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Thầy ơi, nếu bài nào nói độ lớn thì sẽ đề cập trong đề. Còn không thì ta hiểu độ lớn đại số của nó mà.


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài xoay chiều nay với
Gửi bởi: khaikull trong 04:00:28 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
zeze.hì. mong thêm nhiu thầy cô zo giải thích hộ e. hì.

muk nếu mọi người pỉu cách e giải sai thì mọi ng giải thích hộ thắc mắc e đưa ở trên nha. thanks mọi người trc