Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 09:11:45 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10869Tiêu đề: Bài tập sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: arikirin trong 09:11:45 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Ở mặt của 1 chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A,B cách nhau 20cm,dao động theo phương thẳng đứng với pt [tex]uA=2cos(40\pi t) và uB=2cos(40\pi t+\pi )[/tex].(uíA,uB tính bằng mm.t tính =s) biêt tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 30cm/s.xét hình vuông AMBN thuộc mặt chất lỏng.số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:07:58 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
[tex]d_1-d_2=(k+0,5)\lambda \Rightarrow 10\sqrt{2} \le (k+0,5)\lambda \le 20[/tex]
[tex]\Rightarrow k=9, 10, 11, 12[/tex]
4 điểm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: peto_cn94 trong 11:17:35 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
cau oi phai dung ct nay thi phai:
cuc dai tren nguon nguoc pha la so k nguyen thoa man:
a(1-can.2)<lambda(k+1/2)<a(can.2-1)
voi a la canh hinh vuong
xin loi nhe vi may to tu nhien ko go co dau duoc :(


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp!
Gửi bởi: arikirin trong 11:37:09 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
đáp án là 19.