Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Tomboy_a1 trong 03:24:34 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10858Tiêu đề: Giải bài toán sóng cở bằng đường tròn lượng giác
Gửi bởi: Tomboy_a1 trong 03:24:34 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Đề bài: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng 1,2m/s . Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phuơng truyền sóng, cách nhau 26cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là:
A. 11/120s                  B. 1/60s               C. 1/120s               D. 1/12 s

Bài này em xác định được vị trí của điểm N trên đường tròn rồi, nhưng em đang gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của điểm M. Không biết M nằm bên trái hay phải. Em còn mơ hồ trong việc xác định chiều truyền sóng nữa, có những bài em gặp thì cùng chiều, có những bài khác lại ngược chiều kim đồng hồ. Mong các thầy cố giúp em hiểu rõ hơn vấn đề này ạ  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Giải bài toán sóng cở bằng đường tròn lượng giác
Gửi bởi: hoathekiet trong 04:30:08 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Sóng truyền từ M tới N nên khi biểu diễn trên đường tròn thì M nhanh pha hơn N.
[tex]T=\frac{1}{10}s, \lambda = 12 cm[/tex]
M nhanh pha hơn [tex]\Delta = \frac{26}{12}T= (2+\frac{1}{6})T[/tex]
Thời điểm ban đầu như hình vẽ:
(https://lh3.googleusercontent.com/-t-mZ-4s-x40/T-11e32G5wI/AAAAAAAAALI/X6Wb0yBWAy0/s209/untitled.JPG)
Thời gian M hạ xuồng thấp nhất là: [tex]\frac{5T}{6}=\frac{1}{12}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giải bài toán sóng cở bằng đường tròn lượng giác
Gửi bởi: Tomboy_a1 trong 10:24:04 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Bạn ơi, thế tại sao bài này tuơng tự,t làm ra đáp án 3/80s nhưng mà đáp án chính xác là 1/80s  :-[
Một sóng hình sin có tần số 20Hz truyền trên mặt thoáng nằm ngang của một chất lỏng với tốc độ 2m/s gây ra các dao động theo phuơng thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng chất lỏng cùng phuơng truyền sóng, cách nhau 22,5 cm đang dao động. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Sau đố khoảng thời gian ngắn nhất để điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất là:
A. 1/160s       
B. 2/30s
C. 1/80s
D. 3/80s
Bạn có thể chỉ cho mình vị trí của M và N trên giản đồ sóng hình sin đc k? Arigato ^^