Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 02:24:58 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10854Tiêu đề: Giúp em một số bài tập khó
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 02:24:58 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Xin thầy cô và các bạn giúp em!!

Câu 1: Một con lắc đơn dao động nhỏ có chu kì T=1,9s. Tích điện âm cho vật và cho con lắc dao động trong điện trường điều có chiều thẳng đứng hướng xuống thì thấy chu kỳ T'=2T. Nếu đảo chiều của điện trường và giữ nguyên độ lớn của điện trường thì chu kỳ dao động mới T' là?
A.2,2s
B.1,78s
C.1,44s
D.1,21s


Câu 3: Một con lắc có k=20N/m dao động điều hoà với tần số 3Hz. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không vượt quá 360[tex]\sqrt{3}[/tex] cm/s2 là [tex]\frac{2}{9}[/tex]s. Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] =10. Năng lượng dao động là?
A.2mJ
B.6mJ
C.4mJ
D.8mJ

Câu 18: Cho mạch điện RL, với R=20 . Đặt vào hai đầu mạch đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều 1 pha. Khi rôto quay 3000vong/phut thì cường độ I1=1A. Khi rôto quay 6000vong/phut thì cường độ I2=[tex]\sqrt{2}[/tex] A. Độ tự cảm L là?
A.45mH
B.60mH
C.31,8mH
D.15,9mH

Câu 47: Trong phản ứng tổng hợp hêli 73Li + 11H--->242He +17,3MeV. Nếu tổng hợp 1gam hêli thì năng lượng toả ra có thể đun sôi bao nhiêu kilogam nước từ OoC. Cho biết NA=6,02.1023 mol-1 và C=4,18kJ/kg.K-1
A.5,89.104kg
B.3,89.105kg
C.4,98.105kg
D.2,98.104kgTiêu đề: Trả lời: Giúp em một số bài tập khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:33:19 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Xin thầy cô và các bạn giúp em!!

Câu 3: Một con lắc có k=20N/m dao động điều hoà với tần số 3Hz. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không vượt quá 360[tex]\sqrt{3}[/tex] cm/s2 là [tex]\frac{2}{9}[/tex]s. Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex] =10. Năng lượng dao động là?
A.2mJ
B.6mJ
C.4mJ
D.8mJ


Chu kì dao động T = 1/3 s nên 2/9 s = 2T/3

Vẽ vecto quay ta có : [tex]360\sqrt{3} cm/s^{2} = a_{max}\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a_{max} = 720 cm/s^{2} = \omega ^{2}A \Rightarrow A \Rightarrow E = \frac{1}{2}kA^{2} = ...[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số bài tập khó
Gửi bởi: traugia trong 02:36:02 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Xin thầy cô và các bạn giúp em!!

Câu 1: Một con lắc đơn dao động nhỏ có chu kì T=1,9s. Tích điện âm cho vật và cho con lắc dao động trong điện trường điều có chiều thẳng đứng hướng xuống thì thấy chu kỳ T'=2T. Nếu đảo chiều của điện trường và giữ nguyên độ lớn của điện trường thì chu kỳ dao động mới T' là?
A.2,2s
B.1,78s
C.1,44s
D.1,21s
Chu kì con lắc ban đầu :[tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
Khi tích điện âm và điện trường hướng thằng đứng xuống dưới : T1 = 2T
   => gh1 =g/4
[tex]g_{h1}=g -\frac{\left|q \right|E}{m}[/tex] = g/4
 <=> [tex]\frac{\left|q \right|E}{m} = \frac{3g}{4}[/tex]
Khi đảo chiều điện trường thì :
   [tex]g_{h2}=g +\frac{\left|q \right|E}{m} = \frac{7g}{4}[/tex]
=> T2 = [tex]\frac{2}{\sqrt{7}}T = 1,436 s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số bài tập khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:37:53 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Xin thầy cô và các bạn giúp em!!
Câu 18: Cho mạch điện RL, với R=20 . Đặt vào hai đầu mạch đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều 1 pha. Khi rôto quay 3000vong/phut thì cường độ I1=1A. Khi rôto quay 6000vong/phut thì cường độ I2=[tex]\sqrt{2}[/tex] A. Độ tự cảm L là?
A.45mH
B.60mH
C.31,8mH
D.15,9mH


 Cường độ dòng điện lúc đầu : [tex]I_{1} = \frac{NBS\omega }{\sqrt{R^{2} + Z_{L}^{2}}}[/tex]

Cường độ dòng điện lúc sau : [tex]I_{2} = \frac{NBS2\omega }{\sqrt{R^{2} + 4Z_{L}^{2}}}[/tex]

Lập tỉ số ta tính được ZL => L


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số bài tập khó
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 02:51:17 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
câu 2: thưa thầy có cách khác nhận biết là amax[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] ko thầy, tại em luyện thi thầy ko dạy vòng tròn lượng giác!!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số bài tập khó
Gửi bởi: traugia trong 04:50:58 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Câu 47: Trong phản ứng tổng hợp hêli 73Li + 11H--->242He +17,3MeV. Nếu tổng hợp 1gam hêli thì năng lượng toả ra có thể đun sôi bao nhiêu kilogam nước từ OoC. Cho biết NA=6,02.1023 mol-1 và C=4,18kJ/kg.K-1
A.5,89.104kg
B.3,89.105kg
C.4,98.105kg
D.2,98.104kg
Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1gam He là : [tex]W = \frac{1}{2}\frac{1}{4}.6,02.10^{23}.17,3 = 2,60365.10^{24} MeV = 2,08292.10^{11} J[/tex]
Với lượng năng lượng trên có thể đun sôi được khối lượng nước là: [tex]W = m.c.\Delta t <=> m = \frac{W}{c.\Delta t} = 498306,2201 kg[/tex]

           


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số bài tập khó
Gửi bởi: traugia trong 07:45:06 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
 Để nước sôi thì ta phải tăng nhiệt độ của nước từ nhiệt độ ban đầu O0c đến nhiệt độ 1000c nên [tex]\Delta t = t_{2} - t_{1} = 100[/tex] là khoảng nhiệt độ cần tăng.
 Thực ra bài toán để chặt chẽ hơn thì để hóa hơi hoàn toàn ngoài nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của nước đến 100 thì cần phải thêm một lượng nhiệt nữa để chuyển pha nước từ chất lỏng sang hơi nữa!