Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: quangnguyen trong 12:49:39 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10851Tiêu đề: dạng co2 td với dd kiềm
Gửi bởi: quangnguyen trong 12:49:39 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
ai làm giùm e bài này với ạ
cho Ca(oh)2 có số mol là a , làm 2 thí nghiệm , thí nghiệm 1 cho Ca(0h)2 td với Co2 có số mol là 0,06 thí nghiệm 2 tác dụng với Co2 có số mol là 0,08 , biết lượng kết tủa trong 2 trường hợp trện khác biệt nhau 2 lần , tìm a ???


Tiêu đề: Trả lời: dạng co2 td với dd kiềm
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 01:03:42 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
CÓ phải là hoặc a=0,05 hoặc a= 0.02 không


Tiêu đề: Trả lời: dạng co2 td với dd kiềm
Gửi bởi: quangnguyen trong 01:12:02 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
bài này có 2 đáp án nhưng cô chưa giải :(


Tiêu đề: Trả lời: dạng co2 td với dd kiềm
Gửi bởi: quangnguyen trong 01:15:25 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
ý mình nhầm . nó kêu đi tính a là số mol ca(oh)2 ban đầu nên có 1 đáp án ah


Tiêu đề: Trả lời: dạng co2 td với dd kiềm
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 01:24:43 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Nhầm chỉ có a=0,05 thôi ah


Tiêu đề: Trả lời: dạng co2 td với dd kiềm
Gửi bởi: quangnguyen trong 01:26:50 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
ban up bài giải lên ih


Tiêu đề: Trả lời: dạng co2 td với dd kiềm
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 01:33:02 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
BẠn dùng ct n kết tủa= n HO- -Nco2
---> 2.(2a-0,06)= a - 0,08 hoặc ngược lại
nhưng chỉ có TH này thỏa mãn
a=0.05
 ^-^