Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 11:30:32 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10847Tiêu đề: Công suất tiêu thụ và công suất hao phí của động cơ
Gửi bởi: kuramaoct trong 11:30:32 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Như em được biết thì công suất tiêu thụ của động cơ tính theo công thức [tex]P= UIcos\varphi[/tex] mà  [tex]cos \varphi[/tex] = R/Z  suy ra P = [tex]I^2R[/tex]  , nhưng trong một số bài toán có nói công suất hao phí là xx% , cái công suất hao phí này cũng tính theo công thức P = [tex]I^2R[/tex] , thế là thế nào ạ ? Không biết em có hiểu sai chỗ nào không , mong các thầy giải đáp giúp em ạ .Tiêu đề: Trả lời: Công suất tiêu thụ và công suất hao phí của động cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:35:38 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Như em được biết thì công suất tiêu thụ của động cơ tính theo công thức [tex]P= UIcos\varphi[/tex] mà  [tex]cos \varphi[/tex] = R/Z  suy ra P = [tex]I^2R[/tex]  , nhưng trong một số bài toán có nói công suất hao phí là xx% , cái công suất hao phí này cũng tính theo công thức P = [tex]I^2R[/tex] , thế là thế nào ạ ? Không biết em có hiểu sai chỗ nào không , mong các thầy giải đáp giúp em ạ .Trong động cơ có thêm hiện tượng hỗ cảm ( ngoài chương trình vật lí 12 ) nên hệ số công suất không thể tính như mạch điện RLC nối tiếp là [tex]cos \varphi[/tex] = R/Z . Như vậy công suất hao phí trong động cơ là công suất tỏa nhiệt [tex]\Delta P = I^2R[/tex] ; còn công suất tiêu thụ của động cơ : [tex]P= UIcos\varphi[/tex] gồm hai phần :

+ Công suất tỏa nhiệt [tex]\Delta P = I^2R[/tex]

+ Công suất cơ học : [tex]P' = P - \Delta P = UIcos\varphi - I^2R [/tex]